Yrke underrättelseansvarig

Den underrättelseansvarige utarbetar och genomför planer för att samla in information och underrättelser. Han eller hon undersöker informationskanaler som kan ge nödvändig information samt kontaktar och intervjuar personer som kan tillhandahålla underrättelser. De skriver rapporter om sina resultat och utför administrativa uppgifter för att se till att uppgifterna bevaras.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Bevakningsmetoder

  Bevakningsmetoder som används vid insamling av information och underrättelser i utredningssyfte.

 • Utredningsmetod

  Metoder och strategier för att genomföra utredningar inom polisen, olika statliga myndigheter eller militären, samt de utredningsföreskrifter som är specifika för operationen.

Färdigheter

 • Tänka analytiskt

  Framställa tankar med hjälp av logik och resonemang för att identifiera styrkor och svagheter hos alternativa lösningar, slutsatser eller strategier för problem.

 • Utarbeta utredningsstrategier

  Utveckla utredningsstrategier för att samla in information och underrättelser på ett produktivt sätt och i enlighet med lagstiftning, och se till att strategin anpassas till varje enskilt fall så att underrättelser kan samlas in så effektivt och snabbt som möjligt.

 • Tillämpa kunskaper om mänskligt beteende

  Tillämpa principer som rör gruppbeteende, tendenser i samhället och verkan av samhällsdynamik.

 • Föra journal

  Upprätta och bevara register över utfört arbete.

 • Genomföra inspektioner

  Genomföra säkerhetsinspektioner på problemområden i syfte att identifiera och rapportera om potentiella faror eller säkerhetsbrister; vidta åtgärder för att maximera säkerhetsstandarden.

 • Dokumentera bevisning

  Dokumentera allt bevismaterial från en brottsplats under en förundersökning eller vid presentation på en huvudförhandling i enlighet med bestämmelserna för att säkerställa att inga bevis i fallet utelämnas och att registerhållning sker korrekt.

 • Säkerställa informationssäkerhet

  Se till att den information som samlas in under övervakning eller utredningar blir kvar hos dem som har tillstånd att ta emot och använda den, och att den inte hamnar i fiendens händer eller i händerna på andra obehöriga personer.

 • Genomföra forskningsintervju

  Använd professionell forsknings- och intervjumetoder/-tekniker för att samla in relevanta data, fakta eller information för att få nya insikter och för att fullständigt förstå den intervjuade personens budskap.

Source: Sisyphus ODB