Yrke undersökningsdomare

Undersökningsdomare övervakar undersökning av avlidna personer för att fastställa dödsorsaken vid ovanliga omständigheter. De säkerställer att alla dödsfall inom deras jurisdiktion registreras och främjar kommunikationen med andra tjänstemän för att säkerställa fullständig utredning.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Människans anatomi

  Den dynamiska relationen mellan mänsklig struktur och funktion och muskoskeletala-, kardiovaskulära, andnings-, matsmältnings-, endokrina, urin-, reproduktions-, integument- och nervsystem; normal och förändrad anatomi och fysiologi under människans hela livslängd.

Färdigheter

 • Följa föreskrifter

  Se till att du är korrekt informerad om de rättsliga bestämmelser som gäller för en viss verksamhet och följa dess regler, policyer och lagstiftning.

 • Utföra kriminaltekniska undersökningar

  Genomföra kriminaltekniska undersökningar på en plats eller i ett laboratorium av insamlade data på ett sätt som överensstämmer med kriminaltekniska rutiner, och analysera uppgifterna med hjälp av kriminaltekniska metoder.

 • Utföra obduktioner

  Öppna den avlidna personens kropp och ta bort de organ som ska undersökas, tolka resultaten inom ramen för den kliniska bakgrunden.

 • Fastställa dödsorsak

  Fastställa dödsorsak för en nyligen avliden person för att bedöma om dödsfallet hade naturliga eller onaturliga orsaker och för att hjälpa statstjänstemän i utredningar med anknytning till de avlidna eller till omständigheterna kring deras död.

 • Dokumentera bevisning

  Dokumentera allt bevismaterial från en brottsplats under en förundersökning eller vid presentation på en huvudförhandling i enlighet med bestämmelserna för att säkerställa att inga bevis i fallet utelämnas och att registerhållning sker korrekt.

 • Avlägga vittnesmål vid rättegångsförhandling

  Avlägga vittnesmål vid domstolsförhandlingar som rör en rad sociala ärenden och andra händelser.

 • Sammanställa rättsliga handlingar

  Sammanställa och samla in rättsliga handlingar från ett specifikt fall för att bistå vid en utredning eller inför en domstolsförhandling, på ett sätt som överensstämmer med lagar och förordningar och som säkerställer att register förs på rätt sätt.

 • Hålla arbetsområdet rent

  Hålla arbetsområdet och utrustningen rent och i god ordning.

Source: Sisyphus ODB