Yrke undertextare

Undertextare kan arbeta intralingvalt (på samma språk) eller interlingvalt (mellan olika språk). Intralingvala undertextare skapar undertexter för hörselskadade tittare medan interlingvala undertextare skapar undertexter för filmer eller tv-program på ett annat språk än det som används i den audiovisuella produktionen. De ser till att bildtexter och undertexter är synkroniserade med ljud, bild och dialog i det audiovisuella verket.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Programvara för textning

  De olika programmen för att skapa undertexter i en fil som kopplas samman med filmmaterialet, t.ex. Telestream och MovieCaptioners.

 • Grammatik

  De strukturella regler som styr sammansättningen av klausuler, fraser och ord på ett visst språk.

 • Multimediasystem

  De metoder, förfaranden och tekniker som används för drift av multimediasystem, vanligtvis en kombination av programvara och hårdvara, som presenterar olika typer av medier, till exempel video och ljud.

 • Stavning

  Reglerna för hur orden ska stavas.

 • Datorutrustning

  Datorer, datorkringutrustning och programvaruprodukter samt alla de funktioner, egenskaper och rättsliga och lagstadgade krav som gäller för dessa.

 • Specifikationer för it-programvara

  Egenskaper, användning och drift av olika programvaruprodukter, såsom datorprogram och tillämpningsprogram.

Färdigheter

 • Använda informationskällor

  Ta del av relevanta informationskällor för att hitta inspiration, bilda dig själv i vissa ämnen och skaffa bakgrundsinformation.

 • Beskriva scener

  Titta noga på scener för att förstå deras innebörd och beskriva det rumsliga elementet, ljud och dialog.

 • översätta från främmande språk

  Översätta ord, meningar och begrepp från ett främmande språk till ditt modersmål eller ett annat främmande språk.

 • Använda grammatik- och stavningsregler

  Använda grammatik- och stavningsregler och säkerställa följdriktighet i alla texter.

 • Sammanfatta information

  Sammanfatta den ursprungliga informationen utan att förlora dess budskap och hitta ekonomiska sätt att kommunicera informationen.

 • Transkribera dialoger

  Transkribera dialoger korrekt och snabbt.

Source: Sisyphus ODB