Yrke ungdomsassistent

Ungdomsassistenter övervakar ungdomsbrottslingar och värnar om deras säkerhet. De främjar säkerheten i anstalten i enlighet med gällande regler och föreskrifter, upprättar rapporter om den dagliga verksamheten och vid incidenter samt rapporterar om avvikande aktiviteter. De övervakar även rehabiliteringsförfaranden för brottslingar.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kriminalvård

  Rättsliga bestämmelser och strategier för insatser vid kriminalvård och andra korrigerande åtgärder.

 • Lagligt våld

  De egenskaper som kännetecknar användningen av våld, en rättslära som tillämpas av polis och militära styrkor för att reglera utövandet av våld under ingripanden. Våldsutövandet ska vara en avvägning mellan säkerhetsbehov och etiska frågor inom ramen för angripares och misstänkta individers rättigheter och välbefinnande.

 • Olagliga ämnen

  Förbjudna ämnen som inte kan transporteras från ett område till ett annat, eller transporteras av en enskild person, samt dessa ämnens egenskaper och hanteringsvillkor.

 • Brottsbekämpning

  Olika organisationer som arbetar med brottsbekämpning, samt lagar och förordningar inom brottsbekämpande verksamhet.

Färdigheter

 • Eskortera svarande

  Ledsaga misstänkta och kända förövare från ett område till ett annat, till exempel i ett fängelse eller från cell till rättegångssal, för att se till att de inte avviker, att de inte är våldsamma eller på annat sätt överträder gränserna för acceptabelt beteende samt för att kunna agera vid eventuella akutsituationer.

 • Genomföra inspektioner

  Genomföra säkerhetsinspektioner på problemområden i syfte att identifiera och rapportera om potentiella faror eller säkerhetsbrister; vidta åtgärder för att maximera säkerhetsstandarden.

 • Fastställa säkerhetshot

  Fastställa säkerhetshot i samband med utredningar, inspektioner eller patrullering samt vidta nödvändiga åtgärder för att minimera eller neutralisera hotet.

 • Hantera konflikter

  Medla i konflikter och spända situationer genom att agera mellan parter, t.ex. tjänsteanvändare, andra viktiga såsom familjer och institutioner, och sträva efter att få till stånd en överenskommelse, försona och lösa problem.

 • Patrullera områden

  Patrullera ett utsett område, hålla utkik efter och reagera på misstänkta och farliga situationer och kommunicera med beredskapsorganisationer.

 • Hålla kontroll på personer

  Använda fysisk våld för att hindra eller styra personer som bryter mot bestämmelser om acceptabelt beteende, utgör ett hot för andra och begår våldshandlingar för att säkerställa att personen inte kan fortsätta med detta negativa agerande och för att skydda andra.

 • Handleda individer

  Handleda individer genom att ge känslomässigt stöd, utbyta erfarenheter och ge råd som syftar till att hjälpa dem i sin personliga utveckling, samt anpassa stödet efter individens specifika behov och ta hänsyn till önskemål och förväntningar.

 • Tillämpa kunskaper om mänskligt beteende

  Tillämpa principer som rör gruppbeteende, tendenser i samhället och verkan av samhällsdynamik.

 • övervaka återanpassning

  Övervaka återanpassningsprocessen för gärningsmän under vistelsen på en kriminalvårdsanstalt för att se till att de följer instruktionerna, visar god vandel och arbetar för en fullständig återintegrering när de släpps.

Source: Sisyphus ODB