Yrke uthyrningschef

Uthyrningschefer utövar tillsyn över verksamheten på ett uthyrningskontor eller -ställe och dess personal.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Finansiell kapacitet

  Finansiella transaktioner som beräkningar, kostnadsuppskattningar och budgetförvaltning med beaktande av relevanta kommersiella och statistiska uppgifter, till exempel uppgifter om material, varor och arbetskraft.

Färdigheter

 • Hitta nya kunder

  Inleda verksamhet för att locka till sig nya och intressanta kunder. Be om rekommendationer och referenser, hitta platser där potentiella kunder kan lokaliseras.

 • Kunna använda datorer

  Använda datorer, it-utrustning och modern teknik på ett effektivt sätt.

 • Analysera konkurrensen inom uthyrningsbranschen

  Se till att hålla sig informerad om konkurrenters arbete och fördelar inom uthyrningsbranschen.

 • Hitta lösningar på problem

  Lösa problem som uppstår vid planering, prioritering, organisering, ledning/främjande och prestandabedömning. Använda systematiska processer för insamling, analys och sammanställning av information för att utvärdera nuvarande praxis och skapa nya överenskommelser om praxis.

 • Hantera ekonomiska risker

  Förutse och hantera finansiella risker samt identifiera förfaranden för att undvika eller minimera deras effekter.

 • Förvalta fordonsflottan

  Underhålla och samordna en fordonspark av nya och begagnade fordon.

 • Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

 • Ta fram försäljningsrapporter

  Föra register över de samtal som gjorts och de produkter som sålts under en viss tidsperiod, bl.a. uppgifter om försäljningsvolymer, antalet nya konton och kostnader.

 • Följa företagets standarder

  Leda och styra enligt organisationens uppförandekod.

 • Ha kontroll över utgifter

  Övervaka och upprätthålla effektiva kostnadskontroller vad gäller effektivitet, avfall, övertid och personal. Bedöma övertalighet samt sträva efter effektivitet och produktivitet.

 • Förutsäga efterfrågan på produkter

  Samla in uppgifter om, analysera och beräkna efterfrågan på produkter och tjänster baserat på kunders rapporter och inköpsverksamhet.

 • Köpa in fordon

  Införskaffa rätt mängd fordon till butikslokalen från återförsäljarledet. Hantera det pappersarbete som krävs.

 • Använda administrationsprogram för uthyrningsverksamhet

  Använda administrationsprogram för uthyrningsverksamhet i syfte att övervaka aspekter av verksamheten, till exempel ekonomi, hyror och räkningar.

 • Använda matematiska verktyg för att hantera fordonsverksamhet

  Använda matematiska verktyg och elektronisk utrustning för att hantera aktiviteter med fordon och kunder samt utföra rutinmoment som kräver räknefärdighet och beräkningar.

 • Lägga fram rapporter

  Visa resultat, statistik och slutsatser för publik på ett överskådligt och lättfattligt sätt.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Hantera kontrakt

  Förhandla om villkor, kostnader och andra specifikationer för ett kontrakt, och samtidigt försäkra sig om att de uppfyller de rättsliga kraven och är rättsligt bindande. Övervaka genomförandet av kontraktet, komma överens om och dokumentera eventuella ändringar.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Hantera klagomål från kunder

  Administrera klagomål och negativ återkoppling från kunder i syfte att hantera problem och, i tillämpliga fall, tillhandahålla snabb återupptagning av servicen.

 • Lyssna aktivt

  Vara uppmärksam på vad andra säger, visa tålamod och förstå informationen som uttrycks, ställa frågor när så behövs och inte avbryta personen på ett olämpligt sätt. Ha förmåga att lyssna noggrant på önskemål från kunden, klienten, passageraren, brukaren eller andra och tillhandahålla lösningar därefter.

Source: Sisyphus ODB