Yrke utryckningsväktare

Utryckningsväktare reagerar på inbrottslarm och utreder störningar som identifierats av larmsystem i kunders lokaler. De övervakar säkerhetslarm och andra bevakningssystem samt kontaktar polisen vid intrång.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Säkerhet i kommersiella fastigheter

  Säkerhetsförfaranden, egenskaper, uppgifter och risker inom kommersiella områden och institutioner som t.ex. banker, köpcenter, turistorter, hotell och restauranger.

 • Låsmekanismer

  Typer och egenskaper hos låsanordningar och nyckeltyper såsom tillhållarlås, roterande skivlås eller roterande stiftlås.

 • Elektronisk utrustning för tillträdeskontroll i byggnader

  De typer, egenskaper och metoder som används för elektronisk utrustning för tillgång till utrustning såsom kontrollpaneler för kortåtkomst, kortläsare eller läsare av infraröda strålar.

 • Bevakningsmetoder

  Bevakningsmetoder som används vid insamling av information och underrättelser i utredningssyfte.

 • Säkerhet i industribyggnader

  Säkerhetsförfaranden, egenskaper, uppgifter och risker som förekommer i industriområden, t.ex. fabriker, hamnar, lagerbyggnader och gruvor.

Färdigheter

 • Upprätthålla kontakter med säkerhetsmyndigheter

  Snabbt reagera på säkerhetsincidenter och överträdelser genom att ringa polisen och hålla kontakten med andra berörda parter som är inblandade i den potentiella lagföringen av gärningsmannen.

 • Arbeta med säkerhetsledning

  Tillämpa och övervaka åtgärder och bestämmelser om säkerhet och skydd för att upprätthålla en trygg miljö på arbetsplatsen.

 • Läsa tekniska datablad

  Läsa och förstå de tekniska specifikationer som beskriver egenskaperna och funktionaliteten hos en produkt, komponent eller maskin, som vanligtvis tillhandahålls av tillverkaren.

 • Hantera larmsystem

  Konfigurera och underhålla system för detektion av intrång och obehörigt tillträde till en anläggning.

 • Reagera på inbrottslarm

  Övervaka mottagna signaler från ett inbrottslarmsystem och reagera snabbt för att undersöka problemet.

 • Använda radioutrustning

  Förbereda och använda radioenheter och -tillbehör, t.ex. sändningskonsoler, förstärkare och mikrofoner. Förstå det grundläggande i radiooperatörens språk och vid behov tillhandahålla instruktioner om hur radioutrustningen ska hanteras på ett korrekt sätt.

 • Föra bok över arbetsuppgifter

  Organisera och klassificera register över sammanställda rapporter och korrespondens i samband med utfört arbete och förloppsregister över arbetsuppgifter.

 • övervaka bevakningsutrustning

  Övervaka driften av utrustning som används för bevakning och insamling av underrättelser för att säkerställa att den fungerar korrekt och för att samla in den bevakningsinformation som den har upptäckt.

Source: Sisyphus ODB