Yrke utvecklare av e-lärande

Utvecklare av e-lärande utformar och utvecklar enklare former av digitalt inlärningsinnehåll, bl.a. referensmaterial, diabilder, bedömningar, videoklipp, intervjuvideor och poddsändningar. De skriver och tillhandahåller innehåll för ett datorbaserat inlärningsprogram.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Redigeringsprogramvara

  Den programvara som tillhandahåller förprogrammerade element som möjliggör utveckling av interaktiva multimedietillämpningar för att redigera, strukturera och placera innehåll som ska publiceras.

 • Modeller för instruktionsdesign

  Riktlinjer eller strategier för utformning och utarbetande av instruktioner för att säkerställa att de studerande uppnår de avsedda resultaten med kursen.

 • Standarder för webbaserat e-lärande

  De standarder och specifikationer som används för webbaserat e-lärande, t.ex. referensmodellen för SCORM (Sharable Content Object Reference Model), som definierar kommunikation mellan innehåll på klientsidan och ett värdsystem som stöds av ett system för inlärningshantering.

 • Innehållsutvecklingsprocesser

  Den specialiserade teknik som används för att utforma, skriva, sammanställa, redigera och organisera digitalt innehåll, som t.ex. text, grafik och videor för publicering.

 • Lärandeplattform

  Plattform för att skapa, administrera, ordna, rapportera och tillhandahålla e-kurser eller e-utbildningsprogram.

 • Publiceringsmetod

  Metoder, regler, medier och verktyg för att publicera innehåll från innehållshanteringssystem i enskilda källor eller över medier.

 • E-lärande

  Strategier och didaktiska metoder för lärande där ett av de viktigaste inslagen är användningen av IKT-teknik.

 • Infrastruktur för e-lärandeprogramvara

  De egenskaper och specifikationer för infrastrukturen som krävs för att skapa en e-lärandemiljö som ger användarna möjlighet att lära sig mer.

 • Inlärningsteknik

  Tekniker och kanaler, även digitala, för att förbättra lärandet.

Färdigheter

 • Utföra innehållskvalitetssäkring

  Validera innehållet genom att se över det utifrån formell och funktionell kvalitet, användbarhet och tillämpliga standarder.

 • Utforma webbaserade kurser

  Skapa webbaserade utbildnings- och instruktionskurser med hjälp av dynamiska och statiska onlineverktyg för att förmedla kunskaper till kursdeltagarna. Webbverktygen som används kan omfatta strömmande video- och ljudinspelningar, livewebbsändningar, informationsportaler, chattrum och anslagstavlor.

 • Sammanställa innehåll

  Hämta, välja och organisera innehåll från specifika källor, i enlighet med kraven för de producerande medierna, såsom trycksaker, webbaserade applikationer, plattformar, webbplatser och video.

 • Strukturera information

  Organisera information med hjälp av systematiska metoder såsom mentala modeller och i enlighet med givna standarder för att underlätta bearbetning och förståelse av användarinformation med avseende på de specifika kraven och egenskaperna hos de utgående medierna.

 • Identifiera utbildningsbehov

  Analysera utbildningsproblem och fastställa utbildningsbehov för en eller flera organisationer för att tillhandahålla utbildning som är anpassad till deras tidigare kunskapsnivå, profil, budget och problem.

 • Tillhandahålla skriftligt innehåll

  Kommunicera information i skriftlig form via digitala eller tryckta medier i enlighet med målgruppens behov. Strukturera innehållet i enlighet med specifikationer och standarder. Följa grammatik- och stavningsregler.

 • Utveckla digitalt utbildningsmaterial

  Skapa resurser och undervisningsmaterial (e-lärande, pedagogiskt video- och ljudmaterial, undervisningspresentationer) med hjälp av digital teknik för överföring av kunskaper och insikter för att höja elevernas kunskapsnivå.

 • Integrera innehåll i utdatamedia

  Sammanställa och integrera medie- och textinnehåll i online- och offlinesystem för publicering och distribution. Det kan exempelvis handla om webbplatser, plattformar, tillämpningsprogram och sociala medier.

 • Hantera metadata i innehåll

  Tillämpa metoder och förfaranden för innehållshantering för att definiera och använda metadatakoncept, t.ex. data för skapande, för att beskriva, organisera och arkivera innehåll såsom dokument, video- och ljudfiler, applikationer och bilder.

 • Utveckla plan för e-lärande

  Skapa en strategisk plan för att maximera resultaten av utbildningstekniken både inom och utanför organisationen.

 • Tillhandahålla multimedieinnehåll

  Utveckla multimediematerial som skärmbilder, grafik, bildpresentationer, animationer och videoklipp som kan användas som innehåll i en bredare informationskontext.

 • Hantera innehållsutvecklingsprojekt

  Planera och genomföra utformning, leverans och hantering av digitalt eller tryckt innehåll, utveckla ett system som beskriver hela utvecklings- och utgivningsprocessen för det redaktionella materialet samt använda IKT-verktyg för att stödja processen.

 • Skapa SCORM-paket

  Utveckla utbildningspaket för plattformar för e-lärande med hjälp av referensmodellen för Sharable Content Object (SCORM).

 • Identifiera it-användares behov

  Fastställa behov och krav hos användare av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i ett specifikt system genom tillämpning av analysmetoder, till exempel målgruppsanalys.

Source: Sisyphus ODB