Yrke utvecklingsingenjör, metallurgi

Utvecklingsingenjörer (metallurgi) studerar egenskaperna hos malmer inklusive koppar-, nickel- och järnmalm samt prestanda av olika metaller och legeringar. 

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Typer av metallbearbetningsprocesser

  Metallprocesser som är kopplade till olika typer av metaller, till exempel gjutningsprocesser, värmebehandlingsprocesser, reparationsprocesser och andra metalltillverkningsprocesser.

 • Metallformningstekniker

  Olika tekniker och metoder, t.ex. smide, pressning, prägling, valsning osv., som används i formningsprocessen vid tillverkning av metallprodukter.

 • Metalltyper

  Egenskaper, specifikationer, tillämpningar och reaktioner på produktionsprocesser för olika typer av metall, till exempel stål, aluminium, mässing, koppar m.m.

 • ädelmetallegeringar

  Typer av material som består av två eller flera metaller eller icke-metaller.

 • Bearbetning av ädelmetaller

  Olika bearbetningsmetoder för ädelmetaller såsom guld, silver och platina.

 • Bearbetning av järnhaltiga metaller

  Olika bearbetningsmetoder för järn och järnhaltiga legeringar som stål, rostfritt stål och tackjärn.

 • Bearbetning av icke-järnhaltiga metaller

  Olika bearbetningsmetoder för icke-järnhaltiga metaller och legeringar såsom koppar, zink och aluminium.

 • Metaller och metallmalmer

  De erbjudna metallerna och metallmalmerna, deras funktioner och egenskaper samt lagstadgade och regleringskrav.

Färdigheter

 • Foga samman metalldelar

  Foga samman metallbitar med hjälp av löd- och svetsmaterial.

 • Ta itu med problem på ett kritiskt sätt

  Identifiera styrkor och svagheter hos olika abstrakta och rationella koncept, såsom problem, synpunkter och tillvägagångssätt som avser en viss problematisk situation, i syfte att ta fram lösningar och alternativa metoder för att hantera situationen.

 • Fatta tidskritiska beslut

  Eftersträva optimalt tidskritiskt beslutsfattande inom organisationen.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Säkerställa efterlevnad av miljölagstiftning

  Övervaka verksamheter och utföra arbetsuppgifter som säkerställer överensstämmelse med standarder om miljöskydd och hållbarhet samt ändra aktiviteter vid ändringar i miljölagstiftningen. Se till att processerna överensstämmer med miljöreglerna och bästa praxis.

 • Arbeta i metallframställningsteam

  Kunna arbeta säkert inom en metallframställningsteam där var och en fyller en roll men alla sätter den totala effektiviteten framför individuell vikt.

 • övervaka kvalitetsstandarder för tillverkning

  Övervaka kvalitetsnormer inom tillverknings- och slutbehandlingsprocessen.

 • Bedöma olika metallsorters lämplighet för specifika användningsområden

  Bedöma olika metallers- och legeringars fysiska och strukturella egenskaper och analysera hur materialen uppträder under olika omständigheter.

 • Säkerställa hälsa och säkerhet vid tillverkning

  Säkerställa personalens hälsa och säkerhet under tillverkningsprocessen.

 • Bearbeta metall

  Bearbeta metallens egenskaper, form och storlek.

 • Utarbeta tekniska rapporter

  Utarbeta tekniska rapporter som beskriver resultat och processer för vetenskaplig eller teknisk forskning eller bedömer dess framsteg. Dessa rapporter hjälper forskare att hålla sig à jour med de senaste rönen.

 • Säkerställa allmänhetens säkerhet

  Genomföra relevanta förfaranden, strategier och använda lämplig utrustning för att främja lokal eller nationell säkerhetsverksamhet för skydd av data, personer, institutioner och egendom.

Source: Sisyphus ODB