Yrke utvecklingsingenjör, metallurgi

Utvecklingsingenjörer (metallurgi) studerar egenskaperna hos malmer inklusive koppar-, nickel- och järnmalm samt prestanda av olika metaller och legeringar. 

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Typer av metallbearbetningsprocesser

  Metallprocesser som är kopplade till olika typer av metaller, till exempel gjutningsprocesser, värmebehandlingsprocesser, reparationsprocesser och andra metalltillverkningsprocesser.

 • Metallformningstekniker

  Olika tekniker och metoder, t.ex. smide, pressning, prägling, valsning osv., som används i formningsprocessen vid tillverkning av metallprodukter.

 • Metalltyper

  Egenskaper, specifikationer, tillämpningar och reaktioner på produktionsprocesser för olika typer av metall, till exempel stål, aluminium, mässing, koppar m.m.

 • ädelmetallegeringar

  Typer av material som består av två eller flera metaller eller icke-metaller.

 • Bearbetning av ädelmetaller

  Olika bearbetningsmetoder för ädelmetaller såsom guld, silver och platina.

 • Bearbetning av järnhaltiga metaller

  Olika bearbetningsmetoder för järn och järnhaltiga legeringar som stål, rostfritt stål och tackjärn.

 • Bearbetning av icke-järnhaltiga metaller

  Olika bearbetningsmetoder för icke-järnhaltiga metaller och legeringar såsom koppar, zink och aluminium.

 • Metaller och metallmalmer

  De erbjudna metallerna och metallmalmerna, deras funktioner och egenskaper samt lagstadgade och regleringskrav.

Färdigheter

 • Foga samman metalldelar

  Foga samman metallbitar med hjälp av löd- och svetsmaterial.

 • Ta itu med problem på ett kritiskt sätt

  Identifiera styrkor och svagheter hos olika abstrakta och rationella koncept, såsom problem, synpunkter och tillvägagångssätt som avser en viss problematisk situation, i syfte att ta fram lösningar och alternativa metoder för att hantera situationen.

 • Fatta tidskritiska beslut

  Eftersträva optimalt tidskritiskt beslutsfattande inom organisationen.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Säkerställa efterlevnad av miljölagstiftning

  Övervaka verksamheter och utföra arbetsuppgifter som säkerställer överensstämmelse med standarder om miljöskydd och hållbarhet samt ändra aktiviteter vid ändringar i miljölagstiftningen. Se till att processerna överensstämmer med miljöreglerna och bästa praxis.

 • Arbeta i metallframställningsteam

  Kunna arbeta säkert inom en metallframställningsteam där var och en fyller en roll men alla sätter den totala effektiviteten framför individuell vikt.

 • övervaka kvalitetsstandarder för tillverkning

  Övervaka kvalitetsnormer inom tillverknings- och slutbehandlingsprocessen.

 • Bedöma olika metallsorters lämplighet för specifika användningsområden

  Bedöma olika metallers- och legeringars fysiska och strukturella egenskaper och analysera hur materialen uppträder under olika omständigheter.

 • Säkerställa hälsa och säkerhet vid tillverkning

  Säkerställa personalens hälsa och säkerhet under tillverkningsprocessen.

 • Bearbeta metall

  Bearbeta metallens egenskaper, form och storlek.

 • Utarbeta tekniska rapporter

  Utarbeta tekniska rapporter som beskriver resultat och processer för vetenskaplig eller teknisk forskning eller bedömer dess framsteg. Dessa rapporter hjälper forskare att hålla sig à jour med de senaste rönen.

 • Säkerställa allmänhetens säkerhet

  Genomföra relevanta förfaranden, strategier och använda lämplig utrustning för att främja lokal eller nationell säkerhetsverksamhet för skydd av data, personer, institutioner och egendom.

Source: Sisyphus ODB