Yrke vägmärkesuppsättare

Vägmärkesuppsättare transporterar vägmärken till en angiven plats och sätter upp dem. De kan borra hål i marken eller ta bort befintlig vägbeläggning för att komma åt jord. De kan även förankra tunga vägmärken i betong.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Vägtrafiklagar

  Förstå vägtrafiklagar och trafikregler.

 • Vägmärkesstandarder

  Nationella och europeiska föreskrifter om placering och utformning av vägskyltar, inbegripet storlek, höjd, reflektans och andra viktiga egenskaper.

Färdigheter

 • Tolka 2D-ritningar

  Tolka och förstå planer och ritningar i tillverkningsprocesser som inbegriper representationer i två dimensioner.

 • Använda handborr

  Använda en handborr för att borra hål i olika typer av material som sten, tegel och trä. Se till att använda lämplig utrustning och rätt inställningar, borrbits och tryck för uppgiften.

 • Arbeta ergonomiskt

  Tillämpa ergonomiprinciper vid organisering av arbetsplatsen samt manuellt hantera utrustning och material.

 • Följa hälso- och säkerhetsförfaranden för byggverksamhet

  Tillämpa relevanta hälso- och säkerhetsrutiner inom byggverksamhet för att förebygga olyckor, föroreningar och andra risker.

 • Tolka 3D-ritningar

  Tolka och förstå planer och ritningar i tillverkningsprocesser som innefattar tredimensionella illustrationer.

 • Sätta upp tillfälliga vägmärken

  Placera tillfälliga vägmärken, lampor och hinder för att varna trafikanter för verksamhet på vägen.

 • Använda GPS-system

  Använda GPS-system.

 • Inspektera byggarbetsplatser

  Säkerställa hälsa och säkerhet under byggprojektet genom att regelbundet inspektera byggarbetsplatsen. Identifiera risker för människor eller arbetsutrustning.

 • Kontrollera byggmaterial

  Kontrollera bygg- och anläggningsmaterial för skador, fukt, förluster eller andra problem innan materialet används.

 • Tolka trafiksignaler

  Observera trafikljus, vägförhållanden, trafiken i omgivningen och föreskrivna hastighetsgränser för att säkra säkerheten. Tolka trafiksignaler och handla i enlighet med detta.

 • Använda säkerhetsutrustning vid byggnadsarbete

  Använda skyddsutrustning som skor med stålhätta och skyddsglasögon för att minimera risken för olyckor vid anläggningsjobb och för att minska eventuella skador om en olycka inträffar.

Source: Sisyphus ODB