Yrke vägmarkerare

Vägmarkerare applicerar vägmarkeringar för att bidra till säkerhet, ange trafikregler och hjälpa trafikanter att hitta vägen. De använder olika maskiner för att måla linjer och installera andra markeringar, t.ex. reflekterande punkter.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Typer av färg

  Målarfärg av olika slag och de kemikalier som används i dessa.

 • Vägtrafiklagar

  Förstå vägtrafiklagar och trafikregler.

Färdigheter

 • Arbeta ergonomiskt

  Tillämpa ergonomiprinciper vid organisering av arbetsplatsen samt manuellt hantera utrustning och material.

 • Sätta upp tillfälliga vägmärken

  Placera tillfälliga vägmärken, lampor och hinder för att varna trafikanter för verksamhet på vägen.

 • Skaffa undan ofarligt avfall

  Skaffa undan avfall som inte utgör någon risk för hälsa och säkerhet på ett sätt som är förenligt med förfarandena för återvinning och avfallshantering.

 • Kontrollera målade ytor

  Kontrollera en målad yta, antingen ett nyligen målad yta eller en gammal färgbeläggning. Granska den för hack, sprickor, flagning, luftbubblor, mögel och andra problem.

 • Arbeta säkert med kemikalier

  Vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att lagra, använda och bortskaffa kemiska produkter.

 • Använda vägmarkeringsmaskin

  Använda maskinen för förnyelse av eller för nya markeringar på vägar och parkeringsplatser för att säkerställa trafikordningen.

 • Kontrollera byggmaterial

  Kontrollera bygg- och anläggningsmaterial för skador, fukt, förluster eller andra problem innan materialet används.

 • Skaffa undan farligt avfall

  Bortskaffa farliga material såsom kemiska eller radioaktiva ämnen i enlighet med miljö- och arbetsmiljöbestämmelser.

 • Måla med färgpistol

  Använda en färgpistol för att täcka eller måla ytor på stillastående föremål eller föremål rör sig på ett transportband. Ladda utrustningen med lämplig typ av målarfärg och spruta färgen på ytan på ett jämnt och kontrollerat sätt för att förhindra att dropp eller stänk.

 • Inspektera asfalt

  Inspektera läggning av asfalt för att se till att specifikationerna uppfylls och att inga felaktiga flöden uppstår.

 • Följa hälso- och säkerhetsförfaranden för byggverksamhet

  Tillämpa relevanta hälso- och säkerhetsrutiner inom byggverksamhet för att förebygga olyckor, föroreningar och andra risker.

 • Använda säkerhetsutrustning vid byggnadsarbete

  Använda skyddsutrustning som skor med stålhätta och skyddsglasögon för att minimera risken för olyckor vid anläggningsjobb och för att minska eventuella skador om en olycka inträffar.

Source: Sisyphus ODB