Yrke vägunderhållsarbetare

Vägunderhållsarbetare utför rutinmässiga granskningar av vägar och skickas ut för att utföra reparationer vid behov. De lagar hål, sprickor och andra skador på vägar.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Typer av asfaltbeläggning

  Olika typer av asfaltbeläggning baserat på bitumenhalt och sammansättning. De olika beläggningarnas för- och nackdelar samt priser. Särskilda egenskaper som porositet, glidmotstånd och bullernivåer.

 • Mekaniska verktyg

  Förstå maskiner och verktyg, inklusive utformning, användning, reparation och underhåll.

 • Asfaltblandningar

  De typiska egenskaperna, fördelarna och nackdelarna med asfaltblandningar som t.ex. Marshall- och Superpave-blandningar samt det bästa sättet att använda dem.

Färdigheter

 • Kontrollera vägmärken

  Kontrollera vägmärken för tecken på korrosion, föråldrade uppgifter, skador och bucklor samt se till att de är läsliga och reflekterande. Besluta om vilka åtgärder som ska vidtas när problem upptäcks.

 • Arbeta ergonomiskt

  Tillämpa ergonomiprinciper vid organisering av arbetsplatsen samt manuellt hantera utrustning och material.

 • Följa hälso- och säkerhetsförfaranden för byggverksamhet

  Tillämpa relevanta hälso- och säkerhetsrutiner inom byggverksamhet för att förebygga olyckor, föroreningar och andra risker.

 • Underhålla vägmärken

  Installera och fixera vägmärken och byta ut dem vid behov. Utföra underhåll på trafikljus genom att lösa problem, byta ut lampor och rengöra glashöljen. Styra telematiksystem för korrekt funktion.

 • Avlägsna vägyta

  Ta bort en befintlig vägyta. Använda lämpliga maskiner eller samordna med maskinoperatörer för att bistå vid utgrävning av vägbeläggningar av asfalt eller betong.

 • Inspektera asfalt

  Inspektera läggning av asfalt för att se till att specifikationerna uppfylls och att inga felaktiga flöden uppstår.

 • Guida förare av tunga byggfordon

  Vägleda en kollega vid körning av tung anläggningsutrustning. Följa användningen nära och förstå när det krävs återkoppling. Använda kommunikationstekniker som röst, kommunikationsradio, överenskomna gester och visselpipor för att förmedla lämplig information till operatören.

 • Transportera byggmaterial

  Föra byggmaterial, verktyg och utrustning till byggarbetsplatsen och förvara dem korrekt med hänsyn till olika aspekter, t.ex. arbetstagarnas säkerhet och skydd mot försämring.

 • Använda säkerhetsutrustning vid byggnadsarbete

  Använda skyddsutrustning som skor med stålhätta och skyddsglasögon för att minimera risken för olyckor vid anläggningsjobb och för att minska eventuella skador om en olycka inträffar.

 • Arbeta säkert med varma material

  Vara försiktig vid hantering av varma material. Använda rätt skyddskläder och se till att inte bränna dig själv eller andra, skada utrustning eller skapa brandrisker.

 • Lägga asfaltlager

  Använda olika asfaltsgraderingar för att lägga asfaltskikten på en väg. Lägga ett asfaltbottenskikt med låg bitumenhalt för att ge en stabil yta, ett bindningslager med medelhög bitumenhalt och ett ytskikt som innehåller det högst graderade materialet med högsta bitumenhalt för att tåla belastningen från vägtransporter. Sköta en stensättare för att lägga asfalt eller använda olika tekniker och instrument.

 • Kontrollera byggmaterial

  Kontrollera bygg- och anläggningsmaterial för skador, fukt, förluster eller andra problem innan materialet används.

Source: Sisyphus ODB