Yrke väktare

Väktare patrullerar vissa områden för att säkerställa allmänhetens trygghet och ge allmänt stöd. De övervakar misstänkt beteende och samarbetar med polisen och andra lokala myndigheter för att upprätthålla allmänhetens säkerhet och välbefinnande samt för att kontrollera att lagar efterlevs och utfärdar sanktioner vid behov.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Patrullera områden

  Patrullera ett utsett område, hålla utkik efter och reagera på misstänkta och farliga situationer och kommunicera med beredskapsorganisationer.

 • Bistå räddningstjänsten

  Bistå polis och räddningstjänst där det behövs.

 • Svara på frågor

  Besvara frågor och förfrågningar om information från andra organisationer och allmänheten.

 • Följa föreskrifter

  Se till att du är korrekt informerad om de rättsliga bestämmelser som gäller för en viss verksamhet och följa dess regler, policyer och lagstiftning.

 • Säkerställa allmänhetens säkerhet

  Genomföra relevanta förfaranden, strategier och använda lämplig utrustning för att främja lokal eller nationell säkerhetsverksamhet för skydd av data, personer, institutioner och egendom.

 • Ge allmänheten anvisningar

  Ge instruktioner till allmänheten i situationer där de beter sig på ett sätt som inte överensstämmer med lagar och andra författningar, eller vägleda dem i onormala situationer.

 • Hantera konflikter

  Medla i konflikter och spända situationer genom att agera mellan parter, t.ex. tjänsteanvändare, andra viktiga såsom familjer och institutioner, och sträva efter att få till stånd en överenskommelse, försona och lösa problem.

 • Använda olika kommunikationskanaler

  Använda olika typer av kommunikationskanaler, t.ex. muntlig, handskriven, digital och telefonkommunikation, i syfte att formulera och dela idéer eller information.

Source: Sisyphus ODB