Yrke väntelistsamordnare

Väntelistsamordnare sköter den dagliga förvaltningen av väntelistor. De planerar bokningar av operationssalar och kontaktar patienter som ska opereras. De säkrar optimalt resursutnyttjande.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Medicinsk terminologi

  Innebörden av medicinska termer och förkortningar, läkemedelsrecept och olika medicinska specialiteter och kunskap om hur terminologin används på rätt sätt.

 • Dataskydd

  Principer, etiska frågor, bestämmelser och protokoll för dataskydd.

 • Hantering av patientjournaler

  Förfaranden som rör och vikten av journalföring i ett hälso- och sjukvårdssystem, t.ex. på sjukhus eller kliniker, de informationssystem som används för att föra och behandla journaler och hur man uppnår största möjliga noggrannhet i journaler.

Färdigheter

 • Göra resursplanering

  Uppskatta förväntade behov i fråga om tid, personalresurser och ekonomiska resurser för att uppnå projektmålen.

 • Besvara patienters frågor

  På ett vänligt och professionellt sätt svara på alla frågor från nuvarande eller potentiella patienter på en vårdinrättning och deras familjer.

 • Använda system för hantering av elektroniska journaler

  Kunna använda särskild programvara för hantering av patientjournaler med hjälp av lämpliga handlingsregler.

 • Ta fram patientjournaler

  Hitta, hämta och ta fram patientjournaler på förfrågan av behörig medicinsk personal.

 • Kommunicera via telefon

  Kommunicera över telefon genom att ringa och svara på samtal punktligt, professionellt och artigt.

 • Bevara vårdtagardatas konfidentialitet

  Följa och upprätthålla sekretessen för vårdbrukares sjukdoms- och behandlingsinformation.

 • Sköta väntelista

  Övervaka listan över patienter som väntar på operation eller konsultation. Se till att den är korrekt och fullständig.

 • Säkerställa korrekt hantering av tidsbokningar

  Inrätta ett lämpligt förfarande för att hantera bokningar, inbegripet rutiner för avbokningar och uteblivna besök.

Source: Sisyphus ODB