Yrke värderingsman

Värderingsmän genomför detaljerade analyser och utredningar av personliga artiklar såsom böcker, vin, konst och antikviteter för att fastställa deras värde för försäljnings- och försäkringsändamål. De bedömer föremålens värde med hänsyn till deras ålder, aktuella skick, kvalitet och eventuella reparationsbehov. Värderingsmän upprättar värderingsrapporter.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Riskhantering

  Processen för att identifiera, bedöma och prioritera alla typer av risker och var de kan komma från, till exempel naturliga orsaker, rättsliga förändringar eller osäkerhet i ett visst sammanhang, och metoderna för att hantera risker på ett effektivt sätt.

 • Försäkringslagstiftning

  Lagen och lagstiftningen om policyer för överföring av risker eller förluster från en part (den försäkrade) till en annan (försäkringsgivaren) i utbyte mot en periodisk betalning. Detta omfattar reglering av försäkringsfordringar och försäkringsverksamhet.

Färdigheter

 • Analysera försäkringsbehov

  Samla information om en klients försäkringsbehov och ge information och råd om alla försäkringsalternativ som är möjliga.

 • Inhämta finansiell information

  Inhämta information om värdepapper, marknadsvillkor, myndighetsföreskrifter och kunders eller företags ekonomiska ställning, mål och behov.

 • Sammanställa värderingsrapporter

  Sammanställa fullständiga rapporter om fastigheter, företag eller andra varor och tjänster som utvärderas med hjälp av alla data som samlats in under bedömnings- och värderingsprocessen, såsom finansiell historik, ägarskap och utveckling.

 • Analysera försäkringsrisk

  Analysera sannolikheten för och storleken på den risk som ska försäkras samt uppskatta värdet av kundens lösa eller fasta egendom.

 • Fastställa varors återförsäljningsvärde

  Undersöka varor för tecken på eventuella skador eller försämrad funktion och ta hänsyn till den aktuella efterfrågan på liknande begagnade varor för att fastställa ett sannolikt återförsäljningspris för varan samt avgöra vilken försäljningsmetod som passar bäst.

 • Utföra marknadsundersökningar

  Samla in, bedöma och presentera data om målmarknaden och kunderna för att främja strategisk utveckling och genomförbarhetsbedömningar. Kartlägga trender på marknaden.

Source: Sisyphus ODB