Yrke värdetransportör

Värdetransportörer ser till att värdeföremål transporteras på ett säkert sätt, till exempel mellan butiker och banker. De lastar och lossar fordon, hanterar dokumentationen om värdetransporter, levererar transporten till rätt plats och reagerar snabbt vid rånförsök i enlighet med gällande säkerhetsprotokoll. De kan även använda skjutvapen och bepansrade fordon.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Säkerhetshot

  Olika sorters hot mot den offentliga och privata säkerheten, t.ex. olaglig inresa, våldsamt beteende, ofredande, rån, stöld, överfall, kidnappning, mord och offentlig demonstration.

Färdigheter

 • Upprätthålla kontakter med säkerhetsmyndigheter

  Snabbt reagera på säkerhetsincidenter och överträdelser genom att ringa polisen och hålla kontakten med andra berörda parter som är inblandade i den potentiella lagföringen av gärningsmannen.

 • övervaka säkerhetsåtgärder

  Övervaka och leda genomförandet av förebyggande, säkerhetsrelaterade och övervakande åtgärder för att bedöma åtgärdernas effektivitet och göra justeringar om otillfredsställande resultat identifieras.

 • Hantera paket och leveranser

  Administrera levererade paket och se till att alla når sin destination i tid.

 • Upprätta leveransdokument för fordon

  Se till att leveransdokument för fordon utfärdas korrekt och i tid.

 • Iaktta självförsvarsprinciper

  Iaktta de principer enligt vilka en person endast bör använda så mycket våld som krävs för att avvärja en attack. Användning av dödligt våld är begränsad till situationer där angripare använder dödligt våld.

 • Tillhandahålla säker transport

  Hantera säker transport av kontanter eller annan värdefull last, t.ex. värdepapper, smycken eller viktiga individer.

 • Iaktta försiktighet

  Iaktta försiktighet under patrullering eller annan övervakning för att tillse skydd och säkerhet, hålla uppsikt efter misstänkt beteende eller andra oroväckande förändringar i mönster eller aktiviteter och reagera snabbt om sådana förändringar upptäcks.

 • Lasta gods

  Samla in varor som ska transporteras och placera dem i ett transportfordon.

 • Hantera stöldskydd

  Arbeta stöld- och rånförebyggande, hantera övervakningsutrustning och vidta säkerhetsåtgärder vid behov.

 • Sköta penningtransport

  Tillse korrekta och säkra penningtransporter.

 • Hantera allvarliga händelser

  Vidta omedelbara åtgärder för att reagera på allvarliga händelser som påverkar individers säkerhet och trygghet i privata eller offentliga områden, t.ex. trafikolyckor.

 • Säkerställa att reglerna för distributionsverksamhet följs

  Uppfylla de regler, policyer och lagar som styr transport- och distributionsverksamheten.

 • Lasta ur gods

  Hantera säker avlastning av gods från transportfordon.

Source: Sisyphus ODB