Yrke växlare, järnväg

Växlare (järnväg) bistår trafikledaren i dennes arbete. De manövrerar växlar och signaler i enlighet med instruktionerna för trafikkontroll, gällande föreskrifter och säkerhetsreglerna.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Ställverksdelar

  Känna till och förstå de strukturer som är belägna vid sidan om järnvägsspåren, till exempel signalboxar, signalställverk, signalstolpar och signalhytter, från vilka signaler, växlar och annan utrustning kontrolleras.

Färdigheter

 • Rangera utgående laster

  Rangera utgående laster till och från ankommande och utresande tåg.

 • Samarbeta med kolleger

  Samarbeta med kolleger för att se till att insatserna genomförs på ett effektivt sätt.

 • Hantera stressande situationer

  Ta itu med och hantera mycket stressande situationer på arbetsplatsen genom att följa lämpliga förfaranden, kommunicera på ett lugnt och effektivt sätt och hålla sig sansad när beslut fattas.

 • Använda verktyg för riggning

  Använda verktyg för riggning såsom linor, rep, block och vinschar för att fästa höga konstruktioner på ett säkert sätt.

 • Föra bok över arbetsuppgifter

  Organisera och klassificera register över sammanställda rapporter och korrespondens i samband med utfört arbete och förloppsregister över arbetsuppgifter.

 • Följa givna instruktioner

  Följa instruktioner för att uppnå mål och hålla tidsfrister.

 • Rangera ankommande laster

  Rangera ankommande fraktlaster till och från järnvägsvagnar på ankommande och avgående tåg.

 • Rangera rullande material på bangård

  Rangera rullande material för att bilda tåg på bangårdar.

 • Använda signalstyrning

  Styra tågens rörelse; använda järnvägssignaler och blocksystem för att säkerställa att tågen fungerar på ett säkert sätt, på korrekta linjer och i tid.

 • Manövrera spakar i ställverk

  Manövrera mekaniska spakar i ställverk. Ha kunskap om vilken funktion olika spakar har, såsom spärrning eller signalmottagning, samt kunna läsa och förstå spårdiagrammet och signaldiagrammet som sitter ovanför ställverket. Manövrera manuella spärrspakar och strömspakar samt mekaniska, pneumatiska eller elektriska anordningar.

 • Använda trafikkontrollsystem för vattenvägar

  Använda diverse trafikkontrollsystem för vattenvägar; samarbeta med trafikkontrolloperatörer, slussförvaltare och broförvaltare.

 • Hantera användningen av bangårdsresurser

  Hantera användningen av bangårdsresurser för att säkerställa maximal effektivitet. Förbereda resursanvändningen i förväg för att minimera tiden som tåg står stilla på bangårdar.

 • Följa instruktionerna för spårväxling

  Läsa och förstå instruktionerna om växling av järnvägsvagnar och utföra växlingar i enlighet med instruktionerna.

 • Upprätthålla regler rörande järnvägssäkerhet

  Främja och upprätthålla säkerhetsrutiner och EU-förordningar för att se till att järnvägssäkerheten upprätthålls och kontinuerligt förbättras med hänsyn till den europeiska lagstiftningens utveckling.

 • Använda handbroms

  Använda handbromsen som den mest effektiva metoden för att korrigera understyrning vid höga hastigheter. Använda handbroms för att undvika faror och öka tillförlitligheten på ojämna vägar.

 • Manövrera spårväxlar

  Manövrera spårväxlar för att kontrollera tågens riktning för att kunna dirigera dem till sina destinationer.

 • Använda rangeringslok

  Framföra lok för att växla, koppla och koppla från järnvägsvagnar för lastning och lossning av gods.

 • Säkerställa att järnvägsbestämmelserna följs

  Säkerställa att alla järnvägsrelaterade regler, rutiner och lagstadgade bestämmelser om säkerhet, drift och EU-ramverk följs.

Source: Sisyphus ODB