Yrke vårdadministratör

Vårdadministratörer har ett mycket nära samarbete med hälso- och sjukvårdspersonal. De tillhandahåller stödtjänster såsom brevväxling, planering av besök och besvarande av patienters frågor.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Medicinsk informationsteknik

  Processer och verktyg för analys och spridning av medicinska data med hjälp av datoriserade system.

 • Kliniska rapporter

  De metoder, bedömningspraxis, referenser och procedurer för inhämtande av synpunkter som behövs för att skriva kliniska rapporter.

 • Administrativa uppgifter i en medicinsk miljö

  Medicinska administrativa uppgifter som registrering av patienter, system för besöksbokning, patientjournalföring och upprepad ordination av läkemedel.

Färdigheter

 • Hantera personalens program

  Planera och bekräfta möten med externa parter för kontorspersonalen, främst chefer och anställda på ledande befattningar.

 • Använda kommunikationstekniker

  Använda kommunikationstekniker som möjliggör samtalspartners att bättre förstå varandra och kommunicera korrekt vid överföring av meddelanden.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Skicka medicinska prover

  Skicka prover med korrekt information till det medicinska laboratoriet för testning.

 • Skriva på elektroniska enheter

  Skriva snabbt och felfritt på elektroniska enheter som datorer för att säkerställa snabb och korrekt inmatning av data.

 • Samla in allmänna uppgifter om patienter

  Samla in kvalitativa och kvantitativa uppgifter om vårdanvändaren, hjälpa till vid ifyllande av frågeformuläret om befintligt och tidigare hälsotillstånd och registrera de åtgärder/tester som utförs av den behandlande läkaren.

 • Kommunicera via telefon

  Kommunicera över telefon genom att ringa och svara på samtal punktligt, professionellt och artigt.

 • Använda organisationsmetoder

  Använda en uppsättning organisationstekniker och förfaranden som underlättar uppnåendet av de fastställda målen, såsom detaljerad planering av personalens scheman. Använda dessa resurser på ett effektivt och hållbart sätt och visa flexibilitet vid behov.

 • Besvara patienters frågor

  På ett vänligt och professionellt sätt svara på alla frågor från nuvarande eller potentiella patienter på en vårdinrättning och deras familjer.

 • Bevara vårdtagardatas konfidentialitet

  Följa och upprätthålla sekretessen för vårdbrukares sjukdoms- och behandlingsinformation.

Source: Sisyphus ODB