Yrke valstrateg

Valstrateger leder politiska kandidatkampanjer och övervakar valförrättningarna för att säkerställa att valen sker korrekt. De utarbetar strategier för att stödja kandidater och övertyga allmänheten att rösta på den kandidat som de företräder. De arbetar med undersökning för att mäta vilken image och vilka idéer som skulle vara mest fördelaktiga för kandidaten att presentera för allmänheten för att få så många röster som möjligt.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Vallagstiftning

  Föreskrifter om förfarandena vid val, t.ex. röstregler, kampanjföreskrifter, vilka förfaranden som kandidaterna måste följa, hur röster räknas och andra valförfaranden.

 • Politiskt kampanjarbete

  Förfaranden och rutiner för att genomföra en framgångsrik politisk kampanj, t.ex. specifika forskningsmetoder, PR-verktyg, kontakter med allmänheten och andra strategiska aspekter som rör organisation och utförande av politiskt kampanjarbete.

Färdigheter

 • Ge politiker råd om valordningar

  Ge råd till politiker före och under val om kampanjförfaranden och om politikerns offentliga presentation och åtgärder som kan påverka valet positivt.

 • Analysera valordningar

  Analysera valordningar och kampanjer för att övervaka allmänhetens valbeteende, fastställa hur valkampanjen kan förbättras för politiker och prognostisera valresultaten.

 • Kommunicera med medier

  Kommunicera professionellt och presentera en positiv bild i utbyten med medier eller potentiella sponsorer.

 • Samarbeta med politiker

  Upprätthålla kontakter med tjänstemän som fullgör viktiga politiska och lagstiftande roller i regeringarna för att säkerställa produktiv kommunikation och bygga upp relationer.

 • övervaka politiska kampanjer

  Övervaka de metoder som tillämpas vid genomförandet av en politisk kampanj för att se till att alla bestämmelser följs, till exempel reglerna för kampanjfinansiering, marknadsföring och andra kampanjförfaranden.

 • övervaka val

  Övervaka förfaranden på valdagen för att säkerställa att röstning och rösträkning sker i enlighet med reglerna.

 • Ge råd om PR

  Ge råd till företag eller offentliga organisationer om förvaltning av och strategier för PR för att säkerställa effektiv kommunikation med målpubliken och korrekt överföring av information.

 • Sköta pr

  Sköta public relations (PR) genom att hantera spridning av information mellan en individ eller en organisation och allmänheten.

Source: Sisyphus ODB