Yrke valutahandlare

Valutahandlare (traders) köper och säljer utländska valutor för att säkra en vinst till följd av fluktuationer i valutakurser. De genomför tekniska analyser av ekonomisk information (marknadens likviditet och volatilitet) för att prognosticera framtida valutakurser på valutamarknaden. De bedriver handel i eget namn eller för en arbetsgivares räkning.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Utländsk valuta

  Kunskap om valutorna i olika länder såsom euro, dollar eller yen, inklusive deras växelkurs, och metoder för valutaväxling.

 • Finansiell jurisdiktion

  Finansiella regler och förfaranden tillämpliga på en viss plats, vars tillsynsmyndigheter beslutar om sin behörighet

 • Finansiell marknad

  Den finansiella infrastruktur som möjliggör handel med värdepapper som erbjuds av företag och privatpersoner och som styrs av finansiella regelverk.

 • Ekonomi

  Ekonomiska principer och metoder, finansiella marknader och råvarumarknader, banktjänster och analyser av finansiella data.

 • Utrikeshandelsrätt

  De rättsliga bestämmelser som reglerar en viss affärsverksamhet.

Färdigheter

 • Utföra finansiell riskhantering i internationell handel

  Utvärdera och hantera risken för ekonomisk förlust och utebliven betalning efter internationella transaktioner, inom ramen för valutamarknaden, tillämpa instrument som remburser.

 • Sköta ekonomiska transaktioner

  Hantera valutor, finansiella växlingar, inlåning samt företags- och kontrollbetalningar. Upprätta och förvalta gästkonton och ta emot betalningar med kontanter, kreditkort och betalkort.

 • Analysera finansiell risk

  Identifiera och analysera risker som kan påverka en organisation eller enskilda personer ekonomiskt, såsom kredit- och marknadsrisker, och föreslå lösningar för att förebygga dessa risker.

 • Hantera ekonomiska risker

  Förutse och hantera finansiella risker samt identifiera förfaranden för att undvika eller minimera deras effekter.

 • Förutspå ekonomiska trender

  Samla in och analysera ekonomiska data i syfte att förutsäga ekonomiska trender och händelser.

 • Analysera finansiella trender på marknaden

  Övervaka och förutsäga tendenser på en finansmarknad i syfte att gå i en viss riktning över tid.

 • Handla med utländsk valuta

  Köpa eller sälja utländsk valuta eller valuta på valutamarknaden för egen räkning eller på uppdrag av en kund eller ett institut för att göra en vinst.

 • Analysera ekonomiska trender

  Analysera utvecklingen inom handel, affärsförbindelser och banker på nationell eller internationell nivå samt utvecklingen av de offentliga finanserna och hur dessa faktorer interagerar med varandra i ett givet ekonomiskt sammanhang.

Source: Sisyphus ODB