Yrke valutahandlare

Valutahandlare (traders) köper och säljer utländska valutor för att säkra en vinst till följd av fluktuationer i valutakurser. De genomför tekniska analyser av ekonomisk information (marknadens likviditet och volatilitet) för att prognosticera framtida valutakurser på valutamarknaden. De bedriver handel i eget namn eller för en arbetsgivares räkning.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Utländsk valuta

  Kunskap om valutorna i olika länder såsom euro, dollar eller yen, inklusive deras växelkurs, och metoder för valutaväxling.

 • Finansiell jurisdiktion

  Finansiella regler och förfaranden tillämpliga på en viss plats, vars tillsynsmyndigheter beslutar om sin behörighet

 • Finansiell marknad

  Den finansiella infrastruktur som möjliggör handel med värdepapper som erbjuds av företag och privatpersoner och som styrs av finansiella regelverk.

 • Ekonomi

  Ekonomiska principer och metoder, finansiella marknader och råvarumarknader, banktjänster och analyser av finansiella data.

 • Utrikeshandelsrätt

  De rättsliga bestämmelser som reglerar en viss affärsverksamhet.

Färdigheter

 • Utföra finansiell riskhantering i internationell handel

  Utvärdera och hantera risken för ekonomisk förlust och utebliven betalning efter internationella transaktioner, inom ramen för valutamarknaden, tillämpa instrument som remburser.

 • Sköta ekonomiska transaktioner

  Hantera valutor, finansiella växlingar, inlåning samt företags- och kontrollbetalningar. Upprätta och förvalta gästkonton och ta emot betalningar med kontanter, kreditkort och betalkort.

 • Analysera finansiell risk

  Identifiera och analysera risker som kan påverka en organisation eller enskilda personer ekonomiskt, såsom kredit- och marknadsrisker, och föreslå lösningar för att förebygga dessa risker.

 • Hantera ekonomiska risker

  Förutse och hantera finansiella risker samt identifiera förfaranden för att undvika eller minimera deras effekter.

 • Förutspå ekonomiska trender

  Samla in och analysera ekonomiska data i syfte att förutsäga ekonomiska trender och händelser.

 • Analysera finansiella trender på marknaden

  Övervaka och förutsäga tendenser på en finansmarknad i syfte att gå i en viss riktning över tid.

 • Handla med utländsk valuta

  Köpa eller sälja utländsk valuta eller valuta på valutamarknaden för egen räkning eller på uppdrag av en kund eller ett institut för att göra en vinst.

 • Analysera ekonomiska trender

  Analysera utvecklingen inom handel, affärsförbindelser och banker på nationell eller internationell nivå samt utvecklingen av de offentliga finanserna och hur dessa faktorer interagerar med varandra i ett givet ekonomiskt sammanhang.

Source: Sisyphus ODB