Yrke varietéartist

Varietéartister är flerdisciplinära artister som behärskar minst två av följande konster: komedi, dans, sång, cirkuskonst, manipulering av föremål och trolleri. De kan uppträda enskilt eller i grupp i varietéshower, kabaré, musicals och andra underhållningsevenemang. Deras uppträdanden kännetecknas av en blandning av olika konstgrenar, stilar och discipliner.  

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Skapa ett nummer

  Skapa ett nummer som inkluderar sång, dans, skådespel eller alla dessa tillsammans.

 • Hantera scenskräck

  Hantera förhållanden som ger upphov till scenskräck, t.ex. tidsgränser, publiken och stressfaktorer.

 • Studera roller i manus

  Studera och repetera roller från manus; tolka, lära in och memorera repliker, stunttrick och regiinstruktioner.

 • Ta emot återkoppling om konstnärligt utövande

  Ta emot återkoppling, förslag till diskussioner och möjligheter till utveckling av rörelseprecision, rytm, musikalitet, föreställningens detaljer, samverkan med kollegor och scenfaktorer och områden som behöver förbättras. Ta hänsyn till återkoppling för att utveckla potentialen som artist. Följa instruktioner från koreografer/repetitionsledare/dansledare samt andra medarbetare (dramaturg, artister/dansare, musiker osv.) och se till att vara överens med regissören/ledningsteamet.

 • Framträda live

  Uppträda framför livepublik.

 • Samspela med en publik

  Förmedla det konstnärliga värdet av konstformen/-formerna. Svara på publikens reaktioner och involvera publiken.

 • Arbeta självständigt som artist

  Utveckla egna sätt att utföra artistiska uppträdanden, motivera sig med lite eller ingen tillsyn och lita på sig själv för att få saker gjorda.

 • Memorera repliker

  Memorera rollen och replikerna i en föreställning eller sändning, oavsett om det rör sig om text, rörelser eller musik.

 • Välja musik till en föreställning

  Välja ut musikstycken till en liveföreställning. Beakta faktorer såsom ensemblens förmåga, tillgång till noter och behovet av musikalisk omväxling.

Source: Sisyphus ODB