Yrke varumärkeschef

Varumärkeschefer analyserar och planerar positioneringen av varumärken på marknaden.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Försäljningsstrategier

  Principerna för kundbeteende och målmarknader i syfte att främja och sälja en produkt eller en tjänst.

 • Marknadsföring via försäljningskanaler

  Strategier och metoder, inbegripet marknadsföring via försäljningskanaler, som direkt och indirekt distribuerar produkter genom partner för att föra produkterna vidare till slutkonsumenten.

 • Företagspolicyer

  Den uppsättning regler som reglerar ett företags verksamhet.

Färdigheter

 • Utföra marknadsundersökningar

  Samla in, bedöma och presentera data om målmarknaden och kunderna för att främja strategisk utveckling och genomförbarhetsbedömningar. Kartlägga trender på marknaden.

 • Hantera varumärkestillgångar

  Process för att förvalta varumärken som tillgångar i syfte att maximera deras värde.

 • Leda den strategiska planeringen för varumärket

  Leda den strategiska planeringsprocessen för ett varumärke genom att möjliggöra innovation och framsteg inom strategierna samt förbättra kommunikationen med konsumenter, i syfte att använda konsumenternas åsikter och behov som grund för innovationer och strategier.

 • Utföra kundbehovsanalys

  Analysera kunders och målgruppers vanor och behov för att utforma och tillämpa nya marknadsföringsstrategier och sälja mer varor på ett effektivare sätt.

 • Fastlägga varumärkesidentitet

  Fastlägga särdragen av ett varumärke; identifiera vad som varumärket står för; utveckla en stark varumärkesbild på både intern och extern nivå.

 • Kunna använda datorer

  Använda datorer, it-utrustning och modern teknik på ett effektivt sätt.

 • Utföra varumärkesanalys

  Utföra kvantitativa och kvalitativa analyser av all nödvändig information för att bedöma den aktuella situationen för ett varumärke.

 • Samordna reklamkampanjer

  Organisera åtgärder för att marknadsföra en produkt eller tjänst, ansvara för produktionen av tv-reklam och dagstidnings- och tidskriftannonser samt föreslå direktreklampaket, e-postkampanjer, webbplatser, reklampelare och andra marknadsföringskanaler.

 • Hitta nya affärsmöjligheter

  Följa upp potentiella kunder eller produkter för att generera ytterligare försäljning och säkerställa tillväxt.

 • Utföra försäljningsanalys

  Granska försäljningsrapporter för att se vilka varor och tjänster som har respektive inte har sålt bra.

 • Välja optimal distributionskanal

  Välj bästa möjliga distributionskanal för kunden.

 • Genomföra strategier för namngivning

  Ta fram namn på nya och befintliga produkter och uppnå önskad effekt genom att anpassa namnet efter språkliga och i synnerhet kulturella aspekter.

 • Sköta bokföringshandlingar

  Ansvara för och färdigställa alla formella dokument som återger ett företags eller ett projekts ekonomiska transaktioner.

 • Lägga årlig marknadsföringsbudget

  Beräkna både de intäkter och utgifter som förväntas betalas under det kommande året när det gäller marknadsföringsrelaterad verksamhet som reklam, försäljning och leverans av produkter till kunder.

 • Genomföra marknadsföringsstrategier

  Genomföra strategier som syftar till att främja en viss produkt eller tjänst med hjälp av de utarbetade marknadsföringsstrategierna.

 • Upprätta varumärkespositionering

  Utveckla en tydlig identitet och unik position på marknaden; kommunicera med intressenter och skilja sig från konkurrenter.

 • Genomföra marknadsföringsplan

  Genomföra alla de åtgärder som krävs för att uppnå specifika marknadsföringsmål inom en viss tidsram.

 • Planera marknadsföringskampanjer

  Utveckla en metod för att marknadsföra en produkt via olika kanaler, t.ex. tv, radio, tryckta medier, onlineplattformar och sociala medier, i syfte att informera och leverera värde till kunder.

 • Implementera försäljningsstrategier

  Genomföra planen för att vinna konkurrensfördelar på marknaden genom att positionera företagets varumärke eller produkt och genom att rikta in sig på rätt publik för att sälja varumärket eller produkten.

 • Stimulera kreativitet i en grupp

  Använd teknik som ”brainstorming” för att stimulera kreativiteten i teamet.

 • Ta fram planer för onlinepresentation av varumärke

  Ta fram innehåll och presentation av varumärket på en interaktiv webbplattform.

 • Förstå finansiell terminologi för affärsbruk

  Förstå innebörden av grundläggande finansiella begrepp och termer som används i företag och finansinstitut eller organisationer.

 • Tänka strategiskt

  Tillämpa generering och effektiv tillämpning av företagsinsikter och eventuella möjligheter för att få konkurrensfördelar på lång sikt.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Utföra marknadsföring via sociala medier

  Använda webbplatser för sociala medier som Facebook och Twitter för att skapa uppmärksamhet och deltagande av befintliga och potentiella kunder genom diskussionsforum, webbloggar, mikrobloggar och sociala grupper för att få en snabb överblick eller insikt i ämnen och åsikter på det sociala nätet och hantera inkommande framställningar eller förfrågningar.

 • Ta fram riktlinjer för varumärkeshantering

  Utarbeta och tillämpa riktlinjer för strategisk varumärkeshantering hos alla intressenter; diskutera relevant innehåll såsom framtidsförväntningar och varumärkets riktlinjer; vara beredd att bemöta utmaningar.

Source: Sisyphus ODB