Yrke varuplockare

Varuplockare staplar och roterar varor på hyllor samt identifierar och tar bort utgångna produkter. De städar butiken efter stängning och ser till att hyllorna hålls fulla för nästa dag. De kan använda kärror och små gaffeltruckar för att flytta varor och stegar för att nå höga hyllor. De anvisar även kunder om var de kan hitta en viss vara.  

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Kontrollera att priset på hyllkanten stämmer

  Se till att rätt pris anges på hyllorna där produkter står.

 • Följa lagar om hälsa, säkerhet, hygien och annat vad gäller livsmedel

  Iaktta optimal livsmedelssäkerhet och livsmedelshygien under beredning, produktion, bearbetning, förvaring, distribution och leverans av livsmedel.

 • Fylla på hyllor

  Fyll på hyllor med varor som ska säljas.

 • Byta hylletiketter

  Byta etiketter på hyllor enligt var i försäljningsautomater olika produkter är placerade.

 • Säkerställa att produkter lagras på ett säkert sätt

  Se till att produkterna förvaras på lämpligt sätt. Följa säkerhetsrutinerna.

 • Bedöma livsmedelsprodukters hållbarhet

  Bedöma livsmedelsprodukters hållbarhet i ett intervall av lagrings- och förpackningsförhållanden.

 • Undersöka varor

  Kontrollera att saluförda artiklar är korrekt prissatta och presenteras på ett korrekt sätt samt att de fungerar som annonserat.

 • övervaka lagernivåer

  Utvärdera hur mycket av lagret som används och avgöra vad som bör beställas.

Source: Sisyphus ODB