Yrke vattenanalytiker

Vattenanalytiker skyddar vattenkvaliteten genom vetenskapliga analyser och säkerställer att kvalitets- och säkerhetsstandarder uppfylls. De tar vattenprover, utför laboratorieprover och utarbetar reningsprocesser så att vattnet duger som dricksvatten, för bevattning och andra vattenförsörjningsändamål.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Laboratorietekniker

  Tekniker som används inom olika naturvetenskapliga områden för att få fram experimentella data, exempelvis gravimetrisk analys, gaskromatografi och elektroniska eller termiska metoder.

 • Vattenkemianalys

  Principerna för komplex vattenkemi.

 • Kemiska processer

  De relevanta kemiska processer som används vid tillverkning, till exempel rening, separation, emulgation och spridningsbehandling.

Färdigheter

 • Förbereda kemiska prover

  Förbereda de specifika proverna av gas, vätska eller fasta former så att de är färdiga för analys genom att märka och lagra dem i enlighet med specifikationerna.

 • Testa kemiska prover

  Utföra tester på förberedda kemiska prover genom att använda lämplig utrustning och material. Testning av kemiska prover inbegriper åtgärder såsom pipettering och utspädning.

 • Använda personlig skyddsutrustning

  Använda skyddsutrustning i enlighet med utbildning, instruktioner och manualer. Inspektera utrustningen och använda den konsekvent.

 • Utföra vattenkemiska analyser

  Utföra vattenkemiska analyser.

 • Registrera testdata

  Registrera data som har identifierats särskilt under tidigare provtagningar för att intyga att testets utfall ger specifika resultat eller för att granska subjektets reaktion under exceptionella eller ovanliga indata.

 • Utföra laboratorietester

  Utföra test i ett laboratorium för att ta fram tillförlitliga och exakta uppgifter till stöd för vetenskaplig forskning och produktprovning.

 • Mäta vattenkvalitetsparametrar

  Kvalitetssäkra vatten genom att ta hänsyn till olika faktorer, till exempel temperatur.

 • Utföra vattentester

  Genomföra testförfaranden inom vattenkvalitetstestning, såsom pH-tester och upplösta ämnen i fast form. Kunna läsa instrumentritningar.

 • Tolka vetenskapliga data för att bedöma vattenkvalitet

  Analysera och tolka data såsom biologiska egenskaper för att ta reda på vattnets kvalitet.

 • Utveckla vattenreningsmetoder

  Utveckla strategier för utveckling och användning av vattenreningsutrustning och -planer, genom att hjälpa till vid utformning av utrustning, planering av reningsmetoder och identifiera nödvändiga åtgärder och potentiella risker.

Source: Sisyphus ODB