Yrke vattenbruksarbetare, skörd eller slakt

Vattenbruksarbetare (skörd eller slakt) arbetar med skörd av vattenlevande organismer odlade genom landbaserade odlingsprocesser.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Rephantering

  Rephantering som avser knytning och skarvning.

 • Regelverk för fiskars välbefinnande

  De regler som gäller för fiskskördemetoder som garanterar fiskens välbefinnande.

 • Biosäkerhet

  Känna till de allmänna principerna för begreppet biosäkerhet och särskilt de bestämmelser om förebyggande av sjukdom som ska tillämpas vid epidemier som hotar folkhälsan.

Färdigheter

 • Förbereda akvatiska djur för skörd

  Kvalitetsbedöma fisk, blötdjur och kräftdjur för hand och med hjälp av utrustning som förberedelse för skörd.

 • Utföra fisksortering

  Samla in levande fisk med hjälp av tekniker som minimerar stress för fisken och förhindrar flykt. Sortera fisken manuellt eller med hjälp av utrustning. Rapportera om sorteringsförfarandet, se till att specifikationerna följs.

 • övervaka fiskars mortalitet

  Övervaka fiskdödligheten och bedöma eventuella orsaker.

 • Transportera fisk

  Transport av levande och skördad fisk, blötdjur och kräftdjur från odling till kund.

 • Samla in död fisk

  Samla in död fisk i behållare såsom tankar och burar.

 • Underhålla utrustning för fiskslakt

  Rengöra och ställa av utrustning för fiskslakt efter användning.

 • Följa säkerhetsanvisningar vid fiske

  Följa policyer och institutionella bestämmelser i syfte att garantera en säker arbetsplats för de anställda inom fiske och vattenbruk. Hantera potentiella risker och faror genom att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.

 • Arbeta i skift

  Arbeta i roterande skift, där målet är att upprätthålla en tjänste- eller produktionslinje som löper dygnet runt varje vecka.

 • Genomföra screening av missbildningar hos fisk

  Genomföra screening för missbildningar hos levande fisk, bl.a. larver

 • Skörda akvatiska resurser

  Kvalitetsbedöma fisk, musslor och kräftdjur för hand och med hjälp av utrustning inför skörd. Skörda skaldjur avsedda för att användas som livsmedel. Skörda levande fisk för att transporteras levande. Skörda alla arter på ett humant sätt. Hantera skördad fisk på ett sätt som bibehåller fiskköttets kvalitet.

 • Identifiera vattenbruksarter

  Identifiera de viktigaste odlade arter av fisk, skaldjur och kräftdjur i Europa.

 • Mäta vattenflöde

  Mäta vattenflöde, vattenintag och vattentäkter.

 • Mäta vattenkvalitetsparametrar

  Kvalitetssäkra vatten genom att ta hänsyn till olika faktorer, till exempel temperatur.

 • Använda humana skördemetoder

  Använda humana metoder för skörd och slakt

 • Hantera slaktad fisk

  Hantera slaktad fisk på ett sätt som bibehåller köttkvaliteten. Lagra fisk effektivt i kylförvaring.

 • Använda utrustning för att fånga fisk

  Använda utrustning för at fånga fisk, för klassificering, provtagning eller skörd.

 • Följa hygienrutiner vid fiske

  Följa rätt bestämmelser och praxis för hygieniskt korrekt hantering av fiskerirelaterade arbetsuppgifter och ansvarsområden inom fiske.

 • Förbereda för specialist på fisksjukdomar

  Förbereda miljö och utrustning för behandlingar utförda av specialister på fisksjukdomar, inklusive vaccinationsbehandlingar.

 • Hantera avfall från fiskslakt

  Bortskaffa avfall, blod och fisk av lägre kvalitet i enlighet med avfallshanteringsrutinerna på anläggningen.

 • Installera utrustning för fiskslakt

  Installera fiskavverkningsutrustning för effektiv slakt av fisken och efterföljande lagring.

Source: Sisyphus ODB