Yrke vattenbruksarbetare vid produktion på öppet vatten

Vattenbruksarbetare vid produktion på öppet vatten utför manuella arbeten inom odling av odlade vattenlevande organismer i vattenbaserade upphängda system (flytande eller nedsänkta konstruktioner). De medverkar i utvinning och hantering av organismer för kommersialisering. De rengör och utför underhåll på anläggningar (nät, förtöjningslinor, burar).

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Pedagogik

  Gren inriktad på undervisningens teori och praktik, inbegripet olika undervisningsmetoder för utbildning av enskilda personer eller grupper.

 • Rephantering

  Rephantering som avser knytning och skarvning.

 • Regelverk för fiskars välbefinnande

  De regler som gäller för fiskskördemetoder som garanterar fiskens välbefinnande.

 • Användning av transportmedel

  Användning av transportmedel som bil, gaffeltruckar, lastbil, dragfordon, släpvagn eller konvoj.

 • Användning av lyftutrustning

  Användning av olika typer av lyftredskap, som t.ex. vinschar, teleskoplastare, hamnkranar och gaffeltruckar.

Färdigheter

 • Tillämpa standardförfaranden för utfodring

  Fyll i fodret på plats. Utfodra djuren för hand eller med utfodringsmaskiner enligt överenskomna protokoll. Övervaka djurens ätbeteende.

 • Observera onormalt beteende hos fiskar

  Observera, beskriva och övervaka onormalt fiskbeteende i fråga om utfodring, simning och uppstigning till ytan.

 • Utföra åtgärder för att rena skaldjur

  Utföra åtgärder för att rensa skaldjur. Lasta på och av skaldjur för förvaring i rent vatten.

 • Underhålla vattenbaserade vattenbruksanläggningar

  Avlägsna påväxt från samt sköta flytande och nedsänkta vattenstrukturer. Utföra reparationer av flytande och nedsänkta vattenstrukturer. 

 • Förbereda för användning av liten båt

  Förbereda personal för användning av små fartyg, både med och utan tillstånd.

 • Arbeta i ett fiskarteam

  Arbeta som en del av en besättning eller ett arbetslag för att uppfylla tidsfrister och ansvarsområden tillsammans.

 • Samla in information om tillväxthastighet

  Samla in uppgifter om tillväxttakten för vattenlevande arter.

 • Spara fiskprover för diagnos

  Samla in och bevara prover eller lesioner från yngel, fiskar och blötdjur för diagnostisering utförd av specialister på fisksjukdomar.

 • Utföra fisktransporter

  Kan manuellt lyfta, förflytta, positionera och sätta ned en last med hjälp av lyftredskap såsom gaffeltruck, vinsch, sjökran och annat. Kan använda utrustning som används vid transport av fisk, skaldjur, kräftdjur m.m., exempelvis lastbil, traktor, släpvagn, transportband osv.

 • Samla in levande fisk

  Samla in fisk med metoder som minimerar stressen för fisken, och undvika att fisken rymmer.

 • Sätta in fisk i behållare

  Sätta in fisk i behållare och upprätthålla goda miljöförhållanden i behållaranordningen.

 • Utföra förebyggande åtgärder mot fisksjukdomar

  Vidta sjukdomsförebyggande åtgärder för fisk, blötdjur och kräftdjur för landbaserade och vattenbaserade vattenbruksanläggningar.

 • Skörda levande akvatiska djur

  Förbereda för skörd av levande arter. Skörda levande akvatiska djur, inklusive skaldjur, avsedda för livsmedelskonsumtion.

 • Förbereda för specialist på fisksjukdomar

  Förbereda miljö och utrustning för behandlingar utförda av specialister på fisksjukdomar, inklusive vaccinationsbehandlingar.

 • Göra i ordning fiskbehållare

  Göra i ordning fiskbehållare för att ta emot fisk. Simma genom behållaren för att inspektera den.

 • Göra i ordning anläggningar för behandling av fisk

  Göra i ordning anläggningar för behandling av fisk för effektiv isolering av kontaminerad fisk under behandling. Kontrollera behandlingar tillämpas för att undvika kontaminering av andra bestånd, kärl och omgivande miljö.

 • Transportera fisk

  Transport av levande och skördad fisk, blötdjur och kräftdjur från odling till kund.

 • Simma

  Förflytta sig genom vatten med hjälp av armar och ben.

 • Använda utrustning för att fånga fisk

  Använda utrustning för at fånga fisk, för klassificering, provtagning eller skörd.

 • Samla in död fisk

  Samla in död fisk i behållare såsom tankar och burar.

 • överföra fisk

  Överföra vuxen fisk till en vattenmassa med hjälp av en tankbil.

 • Mäta vattenkvalitetsparametrar

  Kvalitetssäkra vatten genom att ta hänsyn till olika faktorer, till exempel temperatur.

 • Förbereda akvatiska djur för skörd

  Kvalitetsbedöma fisk, blötdjur och kräftdjur för hand och med hjälp av utrustning som förberedelse för skörd.

 • Sköta kläckeritråg

  Fylla kläckeritråg med befruktade ägg och placera trågen i äggkläckningsanordningar.

 • Mäta påverkan av viss vattenbruksverksamhet

  Identifiera och mäta de biologiska, fysikalisk-kemiska effekterna av specifik vattenbruksverksamhet på miljön. Utföra alla nödvändiga tester, inklusive insamling och bearbetning av prover för analys.

 • Underhålla utrustning för rening av skaldjur

  Underhålla reningsutrustning för skaldjur, tvätta lampor och UV-lampor.

 • Utföra rutinuppgifter vid vattenbruk som rör beståndets hälsa

  Utföra aktiviteter som säkerställer övervakning och genomförande av hälsostandarder för vattenbruk och hälsoanalyser av fiskpopulationen.

 • Samla in fiskprover för diagnos

  Samla in prover från fisk och skaldjur för diagnostisering av specialister på fisksjukdomar.

 • Mäta vattenflöde

  Mäta vattenflöde, vattenintag och vattentäkter.

 • Bedöma vattenkvaliteten i kassarna

  Analysera vattenkvaliteten genom att bland annat övervaka temperatur- och syreförhållanden.

 • Samla in biologiska data

  Samla upp biologiska prover, registrera och sammanfatta biologiska data för användning i tekniska studier, utarbeta miljöförvaltningsplaner och biologiska produkter.

 • Använda liten båt

  Använda en liten båt för transport och utfodring.

Source: Sisyphus ODB