Yrke ventilationsingenjör, gruva

Ventilationsingenjörer (gruva) projekterar och leder system och utrustning för att säkerställa frisk lufttillförsel och luftcirkulation i underjordiska gruvor och snabbt avlägsnande av skadliga gaser. De samordnar utformningen av ventilationssystemet med gruvledningen, gruvsäkerhetsingenjören och planeringsingenjören.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Säkerhetslagstiftning för gruvdrift

  Lagar, förordningar och riktlinjer för säkerhet vid gruvdrift.

 • Designritningar

  Förstå designritningar som beskriver utformningen av produkter, verktyg och tekniska system.

 • Datorstödda strömningsdynamiska simuleringar

  Principerna för datorstödd strömningsmekanik, som förutser beteendet hos vätskor i rörelse. 

Färdigheter

 • Använda programvara för gruvdriftsplanering

  Använda specialiserad programvara för att planera, utforma och skapa modeller för gruvdrift.

 • Hantera förfaranden för nödsituationer

  Snabbt reagera i nödsituationer och fastställa planerade nödförfaranden.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Handleda anställda

  Övervaka val, utbildning, resultat och motivation avseende anställda.

 • Ta itu med problem på ett kritiskt sätt

  Identifiera styrkor och svagheter hos olika abstrakta och rationella koncept, såsom problem, synpunkter och tillvägagångssätt som avser en viss problematisk situation, i syfte att ta fram lösningar och alternativa metoder för att hantera situationen.

 • Utarbeta tekniska rapporter

  Utarbeta tekniska rapporter som beskriver resultat och processer för vetenskaplig eller teknisk forskning eller bedömer dess framsteg. Dessa rapporter hjälper forskare att hålla sig à jour med de senaste rönen.

 • Säkerställa efterlevnad av säkerhetslagstiftning

  Införa säkerhetsprogram för efterlevnad av nationella lagar och regler. Se till att utrustning och processer överensstämmer med säkerhetsförordningar.

 • Hantera gruvventilation

  Övervaka, granska och hantera luftkvaliteten i gruvan. Övervaka ventilationsutrustningen. Hantera utrustning för luftprovtagning som är utformad för att identifiera giftiga gaser och ge råd och anvisningar om hur man avlägsnar dem, t.ex. genom att installera ventilationsfläktar.

 • Använda dator

  Använda datorutrustning eller digital utrustning för att främja kvalitetskontroll, datahantering och kommunikation. Följa instruktioner från ett datorprogram, skapa datafiler eller -dokument.

 • Utforma ventilationsnät

  Ta fram ventilationsnätsritning. Förbereda och planera ventilationen med hjälp av särskild programvara. Dimensionera värme- eller kylsystem enligt kraven. Förbättra ventilationsnätets effektivitet för att minska energiförbrukningen.

Source: Sisyphus ODB