Yrke verktygskonstruktör

Verktygskonstruktörer projekterar nya verktyg för tillverkningsutrustning. De utarbetar offertförfrågningar för verktyg. De uppskattar kostnaderna och leveranstiden, leder uppföljning av verktygsbyggande och övervakar rutinmässigt underhåll av verktyg. De analyserar även data för att fastställa orsaken till stora verktygsrelaterade svårigheter och ta fram rekommendationer och handlingsplaner för lösningar.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Matematik

  Matematik är studiet av ämnen som kvantitet, struktur, utrymme och förändring. Det inbegriper identifiering av mönster och utarbetande av nya hypoteser utifrån dessa mönster. Matematiker strävar efter att bevisa att dessa hypoteser är korrekta eller felaktiga. Det finns många områden inom matematik, varav vissa används i stor utsträckning vid praktiska tillämpningar.

 • Multimediasystem

  De metoder, förfaranden och tekniker som används för drift av multimediasystem, vanligtvis en kombination av programvara och hårdvara, som presenterar olika typer av medier, till exempel video och ljud.

 • Teknikprocesser

  En systematisk strategi för utveckling och underhåll av tekniska system.

 • Specifikationer för it-programvara

  Egenskaper, användning och drift av olika programvaruprodukter, såsom datorprogram och tillämpningsprogram.

 • Kvalitets- och tidscykeloptimering

  Den mest optimala växel- eller cykeltiden och övergripande kvalitet på ett verktyg eller en maskin.

 • CAD-program

  Programvara för datorstödd konstruktion (CAD) för att skapa, ändra, analysera eller optimera en konstruktion.

 • Bakåtkonstruktion

  Bakåtkonstruktion, eller ”reverse engineering”, är en process för att utvinna kunskap eller konstruktionsrelaterad information från något som tillverkats av människan för att sedan återskapa föremålet eller skapa något annat utifrån den information som erhållits genom processen. I praktiken går processen ofta ut på att demontera något och analysera dess komponenter och funktion i detalj.

 • Produktionsprocesser

  De material och tekniker som krävs i produktions- och distributionsprocesserna.

 • Mekanik

  Teoretiska och praktiska tillämpningar av den forskning som syftar till att studera rörelser och krafter på fysiska organ till utveckling av maskiner och mekaniska anordningar.

 • Tekniska ritningar

  Ritningsprogram och olika symboler, perspektiv, måttenheter, anmärkningssystem, visuella utformningar och sidlayout som används i tekniska ritningar.

 • Ingenjörsprinciper

  Tekniska aspekter som funktionalitet, reproducerbarhet och kostnader i förhållande till konstruktionen och hur de tillämpas i ingenjörsprojekt.

 • Fysik

  Naturvetenskap som omfattar studier av ämnen, rörelse, energi, kraft och tillhörande begrepp.

 • Produktionsteknik

  Det teknikområde som sysslar med utveckling, förbättring och genomförande av komplexa processer och system för kunskap, människor, utrustning osv.

 • Tillverkningsprocesser

  De steg som krävs för att ett material ska omvandlas till en produkt, inbegripet produktens utveckling och fullskaliga tillverkning.

 • Programvara för datorstödd konstruktion

  Programvara för att utföra analysuppgifter för datorstödd konstruktion, såsom finit elementanalys och datorbaserad flödesdynamik.

Färdigheter

 • Uppskatta arbetstid

  Ta fram korrekta beräkningar i tid som är nödvändiga för att fullgöra framtida tekniska uppgifter på grundval av tidigare och nuvarande information och observationer eller planera hur lång tid enskilda uppgifter i ett visst projekt beräknas pågå.

 • Avläsa tekniska ritningar

  Läsa de tekniska ritningarna för en produkt som ingenjören har upprättat för att föreslå förbättringar, göra produktmodeller eller använda produkten.

 • Använda CAD-program

  Använda datorstödda system för datorstödd konstruktion (CAD) för att skapa, ändra, analysera eller optimera en konstruktion.

 • Utföra analytiska matematiska beräkningar

  Tillämpa matematiska metoder och använda beräkningsteknik för att utföra analyser och finna lösningar på specifika problem.

 • Använda system för datorstött ingenjörsarbete

  Användning av datorstödd teknisk programvara för att utföra stresstester på tekniska konstruktioner.

 • Fastställa genomförbarhet av produktion

  Fastställa om en produkt eller dess komponenter kan tillverkas med hjälp av tekniska principer.

 • Godkänna teknisk konstruktion

  Godkänna den färdigställda tekniska konstruktionen för faktisk tillverkning och montering av produkten.

 • Använda dator

  Använda datorutrustning eller digital utrustning för att främja kvalitetskontroll, datahantering och kommunikation. Följa instruktioner från ett datorprogram, skapa datafiler eller -dokument.

 • ändra tekniska ritningar

  Anpassa utformningen av produkter eller delar av produkter så att de uppfyller kraven.

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

 • Skapa virtuell produktmodell

  Skapa en matematisk eller tredimensionell grafisk modell av produkten med hjälp av ett CAE-system eller en räknare.

 • Utarbeta rapporter om kostnads-nyttoanalyser

  Utarbeta, sammanställa och meddela rapporter med uppdelning av kostnadsanalysen av företagets förslag och budgetplaner. Analysera de finansiella eller sociala kostnaderna och fördelarna med ett projekt eller en investering i förväg för en viss tidsperiod.

 • Använda programvara för tekniska ritningar

  Upprätta tekniska konstruktioner och tekniska ritningar med hjälp av särskild programvara.

 • Bygga fysisk produktmodell

  Bygga en modell av produkten av trä, lera eller annat material med hjälp av handverktyg eller elverktyg.

Source: Sisyphus ODB