Yrke Veterinär

Veterinär
Credits: Shutterstock.com

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Relaterade yrken boskap

 • Annan kreatursproducent
 • Arbetsledare djuruppfödning
 • Artificiell insemination
 • Boskaps- eller fåraherde
 • Boskapshandlare
 • Chef boskapsfarm
 • Chef djuruppfödning
 • Chef jordbruk
 • Djuruppfödare, husbehov
 • Hjälpreda djuruppfödning
 • Hjälpreda vid boskapsskötsel
 • Hönsproducent
 • Kvalitetskontrollant/-inspektör: boskap, kött, fisk
 • Lantbruksarbetare djuruppfödning
 • Maskininstallatör djuruppfödning
 • Mejeriproducent
 • Mekaniker djuruppfödning
 • Rådgivare
 • Uppfödare, nötkreatur
 • Uppfödare, svin
 • Veterinär, alla övriga
 • Veterinär, inspektör
 • Veterinär, vaccinerare
 • Veterinärhandräckare
 • Veterinärsassistent

Source: Sisyphus ODB