Yrke Veterinär

Veterinär
Credits: Shutterstock.com

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Relaterade yrken boskap

 • Annan kreatursproducent
 • Arbetsledare djuruppfödning
 • Artificiell insemination
 • Boskaps- eller fåraherde
 • Boskapshandlare
 • Chef boskapsfarm
 • Chef djuruppfödning
 • Chef jordbruk
 • Djuruppfödare, husbehov
 • Hjälpreda djuruppfödning
 • Hjälpreda vid boskapsskötsel
 • Hönsproducent
 • Kvalitetskontrollant/-inspektör: boskap, kött, fisk
 • Lantbruksarbetare djuruppfödning
 • Maskininstallatör djuruppfödning
 • Mejeriproducent
 • Mekaniker djuruppfödning
 • Rådgivare
 • Uppfödare, nötkreatur
 • Uppfödare, svin
 • Veterinär, alla övriga
 • Veterinär, inspektör
 • Veterinär, vaccinerare
 • Veterinärhandräckare
 • Veterinärsassistent

Source: Sisyphus ODB