Yrke videokonstnär

Videokonstnärer skapar videoklipp med analog eller digital teknik för att få särskilda effekter, animerad film eller andra animerade visuella material med hjälp av filmer, videofilmer, bilder, datorer eller andra elektroniska verktyg.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Arbetslagstiftning

  Lagstiftning på nationell eller internationell nivå som reglerar arbetsvillkor på olika områden mellan parterna på arbetsmarknaden såsom regeringen, arbetstagare, arbetsgivare och fackföreningar.

 • Konsthistoria

  Konstens och konstnärernas historia, den konstnärliga utvecklingen under århundradenas lopp och dess nutida utveckling.

 • Immaterialrätt

  Förordningar som reglerar rättigheterna som skyddar immateriella produkter från olagliga överträdelser.

Färdigheter

 • Skapa specialeffekter

  Skapa specialeffekter i enlighet med manus, blanda kemikalier och tillverka specifika delar ur ett stort antal olika material.

 • Utforma konstnärliga strategier

  Definiera din konstnärliga strategi genom att analysera din tidigare verksamhet och sakkunskap, identifiera komponenterna i din kreativa särprägel och beskriva din konstnärliga vision utifrån dessa slutsatser.

 • Samarbeta med teknisk personal i konstnärliga produktioner

  Samordna din konstnärliga verksamhet med andra som specialiserar sig på projektets tekniska sida. Informera den tekniska personalen om dina planer och metoder och få återkoppling om genomförbarhet, kostnader, förfaranden och annan relevant information. Förmåga att förstå vokabuläret och praxisen i tekniska frågor.

 • Utveckla animationer

  Utforma och utveckla bildanimationer utifrån kreativ förmåga och datorfärdigheter. Göra föremål eller karaktärer levande och naturtrogna genom att manipulera ljus, färg, textur, skugga och transparens, eller manipulera stillbilder för att skapa en illusion av rörelse.

 • Mixa rörliga bilder

  Följa olika videoströmmar under ett liveevenemang och mixa dem med hjälp av specialiserad utrustning och programvara.

 • Tillhandahålla multimedieinnehåll

  Utveckla multimediematerial som skärmbilder, grafik, bildpresentationer, animationer och videoklipp som kan användas som innehåll i en bredare informationskontext.

 • Designa datorgrafik

  Använda olika visuella tekniker för att designa datorgrafik. Kombinera grafiska element för att förmedla koncept och idéer.

 • Samla referensmaterial för konst

  Samla in prover av de material som du förväntar dig att använda i skapandeprocessen, särskilt om det önskade konstverket kräver medverkan av kvalificerad arbetskraft eller specifika produktionsprocesser.

 • Ställa in en projektor

  Fokusera och ställa in en projektor.

 • Skapa digitala bilder

  Skapa och bearbeta tvådimensionella och tredimensionella digitala bilder som visar animerade objekt eller illustrerar en process med hjälp av datoranimeringar eller modelleringsprogram.

 • Kontextualisera konstnärligt arbete

  Identifiera influenser och kontextualisera ditt arbete inom en särskild tendens som kan vara av konstnärlig, estetisk eller filosofisk natur. Analysera utvecklingen av konstnärliga tendenser, konsultera experter på området, närvara vid evenemang, etc.

 • Skapa rörliga bilder

  Skapa och utveckla tvådimensionella och tredimensionella rörliga och animerade bilder.

 • Förbereda sin arbetsmiljö

  Korrigera inställningar eller positioner för sina arbetsverktyg och anpassa dem innan arbetet inleds.

 • Skapa animerade berättelser

  Utveckla animerade handlingar och berättelser med hjälp av datorprogramvara och genom att teckna för hand.

 • Anpassa konstnärliga planer till platsen

  Anpassa planerna till andra platser med avseende på det konstnärliga konceptet.

 • Underhålla audiovisuell utrustning

  Utföra rutinunderhåll av audiovisuell utrustning samt mindre reparationer, t.ex. ersätta delar och kalibrera instrumenten, på utrustning som används för behandling av ljud och bilder.

 • Konvertera till animerade objekt

  Konvertera reella objekt till visuella element med hjälp av animeringsteknik såsom optisk skanning.

 • Förbereda kameror

  Placera kameror och förbereda dem för användning.

 • Redigera digitala rörliga bilder

  Använda specialiserad programvara för att redigera videobilder som ska användas i en konstnärlig produktion.

Source: Sisyphus ODB