Yrke viltvårdare

Viltvårdare sköter livsmiljöer och populationer av vilt i ett visst område. 

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Livsmedelssäkerhet för viltkött

  Förstå säkerhetshantering av livsmedel och nationella krav för viltkött.

 • Lagstiftning rörande djurvälfärd

  Rättsliga ramar, yrkesetiska regler, nationella regelverk och EU-regelverk och rättsliga förfaranden för att arbeta med djur och levande organismer i syfte att säkerställa deras välbefinnande och hälsa.

 • Viltkunskap

  Kunskap om viltets biologi och ekologi, inklusive fjädervilt, rådjur och fiskar.

Färdigheter

 • Hantera djurhygien

  Planera och använda lämpliga hygienåtgärder för att förebygga överföring av sjukdomar och säkerställa en effektiv allmän hygien. Upprätthålla och följa hygienrutiner och hygienföreskrifter vid arbete med djur, meddela hygienkontroller och protokoll till andra. Hantera säkert bortskaffande av avfall i enlighet med destinations- och lokala bestämmelser.

 • Föda upp vilt

  Föda upp och vårda ungvilt i enlighet med en viltproduktionsplan.

 • Sköta viltförvaltningsplaner

  Utveckla, hantera och övervaka en viltförvaltningsplan för att se till att det finns tillräckligt med vilt som rådjur, fasan, rapphöna och ripa.

 • Kontrollera produktion av viltkött för mänsklig konsumtion

  Stödja hygienisk hantering av dött vilt. Inspektera slaktkroppar av vilt för att se till att de är lämpliga för konsumtion. Se till att viltkött hanteras, lagras och transporteras på ett hygieniskt sätt och i enlighet med lagstadgade krav.

 • Sköta naturmiljöer för att gynna viltet

  Utarbeta och genomföra en naturförvaltningsplan.

 • Skydda viltet

  Förhindra jakt utan tillstånd genom patrullering i området nattetid.

 • Organisera jakter

  Planera och organisera jakter och fisketurer.

 • Underhålla jaktutrustning

  Reparera jaktutrustning, byggnader och spelpennor. Rengöra skjutvapen efter användning.

 • Avlägsna rovdjur

  Kontrollera beståndet av rovdjur, till exempel rävar, kråkor och råttor, genom skjutning och utsättning av fällor.

Source: Sisyphus ODB