Yrke vinmakare

Vinmakare ansvarar för källare på vingårdar, från leverans av vindruvor till tappning och distribution av vin. De arbetar för att säkra kvaliteten i alla skeden och för att följa lagar och bestämmelser.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Produktionsprocesser i vinfabrik

  Produktionsprocesser och säkerhetskrav inom vinproduktion. Principer för vinframställning. Teknik och flödesteknik (pumpar och slangar).

 • Hälso- och säkerhetsföreskrifter

  Nödvändiga hälso-, säkerhets-, hygien- och miljönormer samt lagstiftning inom sektorn för särskilda verksamheter.

Färdigheter

 • Utbilda anställda

  Leda och vägleda anställda genom en process där de får lära sig den kompetens som behövs för det prospektiva jobbet. Organisera verksamhet som syftar till att introducera arbetet och systemen eller förbättra individers och gruppers prestationer i organisatoriska sammanhang.

 • Ge råd om bättre vinkvalitet

  Ge råd om bättre vinkvalitet, särskilt beträffande tekniska aspekter av vinodlingar.

 • Kontrollera druvkvalitet

  Diskutera druvornas kvalitet och kvantitet med vinodlare under hela växtsäsongen.

 • övervaka jäsning

  Övervaka och kontrollera jäsningen. Övervaka saftens utfällning och råvarornas jäsning. Kontrollera jäsningsprocessens förlopp och att den uppfyller specifikationerna. Mäta, testa och tolka jäsningsprocessen och kvalitetsdata enligt specifikationerna.

 • Ansvara för hygienrutiner i jordbrukssammanhang

  Se till att hygienrutiner i jordbrukssammanhang följs med hänsyn till reglerna för särskilda aktivitetsområden såsom boskap, växter, lokala jordbruksprodukter osv.

 • Ansvara för vinkällare

  Inspektera regelbundet för att se till att din personal följer etablerade rutiner för vinkällare och utskänkningsdiskar. Förvara vin och utskänkningsdiskens lager i rätt förhållanden. Minimera skador på flaskor, behållare, förpackningar eller deras innehåll när de hanteras av dig eller din personal.

 • Leda arbetet i källaren

  Leda och övervaka det dagliga arbetet i källaren och det direkta flödet av arbetsorder. Sköta förfaranden för i källarlagring och lagring av drycker som överensstämmer med relevant lagstiftning och policyer på det organisatoriska området.

 • Kontrollera vinkvalitet

  Smaka av vin och sträva efter att förbättra dess kvalitet. Utveckla nya former av vin. Se till att kvaliteten upprätthålls under alla produktionsled, även när vinet har buteljerats. Dokumentation av att kvalitetskontroller överensstämmer med specifikationerna. Ansvara för underhållet av alla kvalitetsparametrar för alla viner.

 • Sköta teknisk utrustning

  Upprätthålla en förteckning över odlingsapparatur och -utrustning. Beställa ytterligare material vid behov.

 • Göra i ordning cylindrar med komprimerad gas

  Sätta den fulla cylindern eller gasflaskan på plats. Kontrollera att den nya cylindern eller gasflaskan innehåller rätt produkt och visar det korrekta datumet. Ansluta den och kontrollera att den fungerar korrekt. Koppla ur den använda cylindern eller gasflaskan och förvara den redo för avsändning. Utföra alla dessa förfaranden försiktigt och med hänsyn till säkerhet och etablerad teknik. Hantera läckage i cylindern eller gasflaskan effektivt och informera den lämpliga personen vid behov.

 • Förestå källarlager

  Se till att källarlagren granskas regelbundet. Behandla alla frågor i enlighet med organisatoriska förfaranden.

 • Rengöra tappsystem för drycker

  Avlägsna smuts och desinficera dryckesmaskinanläggningar på regelbunden basis i enlighet med operativa rutiner.

 • Krossa druvor

  Krossa druvor manuellt eller mekaniskt och framställa vin.

 • Leda vinproduktionen

  Hantera framställningen av vin och se över produktionskanalerna och -volymerna.

Source: Sisyphus ODB