Yrke vinsommelier

En vinsommelier har allmänna kunskaper om vin, dess produktion, servering och matchning av vin och mat. Vinsommeliern använder sig av dessa kunskaper vid förvaltning av specialiserade vinkällare, publicerar vinlistor och böcker eller arbetar i restauranger.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Typer av vin

  Det stora utbud av olika viner, inklusive sorter, ursprungsregioner och vinernas särskilda egenskaper. Vinets framställningsprocess, såsom druvsort, jäsningsmetod och de olika skördar som slutprodukten består av.

 • Jäsning av drycker

  Jäsningsprocesser i samband med omvandling av socker till alkohol, gaser och syror. 

Färdigheter

 • Upprätthålla en uppdaterad yrkeskunskap

  Regelbundet delta i utbildningsseminarier, läsa facktidskrifter och aktivt delta i yrkessamfund.

 • Smaka på vin

  Provsmaka viner för sensorisk undersökning och bedömning av vinerna, kontrollera deras utseende och bedöma deras egenskaper såsom arom i glaset, förnimmelser i munnen och eftersmaken.

 • Anordna vinprovningar

  Anordna och delta i vinprovningar för att utbyta information om de senaste trenderna i branschen, för nätverksändamål och för självuppdatering.

 • Hålla sig uppdaterad om vintrender

  Hålla sig à jour med de senaste trenderna inom vin och eventuellt andra spritdrycker såsom ekologiska viner och hållbara kulturer.

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

 • Dekantera vin

  Identifiera när vinet bör dekanteras. Dekantera flaskor inför gästerna på ett professionellt och säkert sätt. Dekantering är särskilt gynnsamt för röda viner. Hälla vin från ett kärl till ett annat, vanligtvis för att avskilja utfällningar.

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

 • Beskriva olika viners smak

  Beskriva aromen och smaken av olika viner med lämpliga benämningar samt utifrån erfarenhet klassificera vinerna.

 • Säkerställa lämpliga förhållanden i vinkällare

  Hantera viktiga faktorer i vinkällare, t.ex. temperatur och luftfuktighet som måste upprätthållas genom ett klimatkontrollsystem. Skydda vinkällare från temperatursvängningar genom beslut om underjordiska vinkällare.

 • Genomföra omfattande studier av vintyper från hela världen

  Studera vinsorter från hela världen och ge råd till företag och personer i branschen. Analysera de typer av vin som säljs i olika länder.

 • Ge råd om kombination av mat och vin

  Ge råd om kombinationen av mat och vin, de olika typerna av viner, produktionsprocesserna, vinets karaktär, skörd, typ av druvor och annan relaterad rådgivning.

 • Analysera trender inom livsmedels- och dryckesbranscherna

  Undersöka trender inom livsmedel med anknytning till konsumenternas preferenser. Granska viktiga marknader på grundval av både produkttyp och geografi samt tekniska förbättringar inom branschen.

 • Lagra vin på lämpligt sätt

  Korrekt metod för att lagra olika typer av viner.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

Source: Sisyphus ODB