Yrke yrkesanalytiker

Yrkesanalytiker samlar in och analyserar yrkesinformation inom ett eller flera företag för att ge rekommendationer om kostnadsminskning och förbättringar i verksamheten. De ger tekniskt stöd till arbetsgivare vid hantering av problematisk rekrytering och utveckling av personal samt omstrukturering av personalen. Företagsanalytiker granskar och upprättar arbetsbeskrivningar och utarbetar system för yrkesklassificering.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Personalhantering

  Funktionen i en organisation som arbetar med rekrytering av anställda och optimering av arbetstagarnas resultat.

 • Marknadsanalys

  Marknadsanalyser och forskning samt dess tillhörande forskningsmetoder.

 • Företagspolicyer

  Den uppsättning regler som reglerar ett företags verksamhet.

 • Lediga jobb

  Arbetstillfällen på arbetsmarknaden baserat på ekonomiskt område.

 • Arbetslagstiftning

  Lagstiftning på nationell eller internationell nivå som reglerar arbetsvillkor på olika områden mellan parterna på arbetsmarknaden såsom regeringen, arbetstagare, arbetsgivare och fackföreningar.

 • Anställningslagstiftning

  Lagstiftningsområde som reglerar förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare och slår vakt om att arbetstagarna åtnjuter sina rättigheter enligt anställningsavtalet.

Färdigheter

 • Rapportera analysresultat

  Utarbeta forskningsdokument eller ge presentationer för att rapportera resultaten av ett genomfört forsknings- och analysprojekt, med angivande av de analysförfaranden och analysmetoder som lett fram till resultaten samt potentiella tolkningar av resultaten.

 • Ta fram verktyg för arbetsanalys

  Kartlägga behovet av och utforma verktyg för arbetsanalys, t.ex. handböcker, rapporteringsformulär, utbildningsfilmer eller bildspel.

 • Ge råd om effektivitetsförbättringar

  Analysera information och detaljer om processer och produkter för att ge råd om möjliga effektivitetsförbättringar som skulle kunna genomföras och skulle innebära en bättre resursanvändning.

 • Utföra arbetsanalys

  Forska i och genomföra undersökningar om yrken, analysera och integrera data för att fastställa innehållet av jobb, dvs. kraven på utförande av aktiviteterna, och leverera denna information till affärs- eller industritjänstemän eller offentliga tjänstemän.

 • Lägga fram rapporter

  Visa resultat, statistik och slutsatser för publik på ett överskådligt och lättfattligt sätt.

 • Ge råd om personalledning

  Ge råd till en organisations högre tjänstemän om metoder som förbättrar relationen till anställda, förbättrade metoder för rekrytering och utbildning av anställda och ökad tillfredsställelse bland anställda.

 • Skriva arbetsbeskrivningar

  Utarbeta en beskrivning av den profil, de kvalifikationer och den kompetens som krävs för en viss befattning genom att undersöka och analysera de aktiviteter som ska utföras och få information från arbetsgivaren.

 • Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

 • Utveckla system för yrkesklassificering

  Utforma, ändra och upprätthålla system som tillhandahåller en organiserad samling av arbetsbeskrivningar.

Source: Sisyphus ODB