Profession CSR-ansvarlig

CSR-ansvarlige overvåger organisationernes og virksomhedernes praksis med hensyn til etik og samfundsmæssig indvirkning. De rådgiver i spørgsmål vedrørende social ansvarlighed og bæredygtighed afhængigt af virksomhedens behov. CSR-ansvarlige fremmer foranstaltninger, der er miljøbevidste, filantropiske eller vedrører menneskerettigheder.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Strategisk planlægning

  Elementer, der definerer grundlaget og kernen i en organisation, såsom dens mission, vision, værdier og mål.

 • Selskabsret

  De juridiske regler, der gælder for, hvordan interessenter i erhvervslivet (f.eks. aktionærer, ansatte, direktører, forbrugere osv.) interagerer med hinanden, og hvilke forpligtelser selskaber har overfor deres interessenter.

 • Virksomheders sociale ansvar

  Håndteringen eller styringen af forretningsprocesser på en ansvarlig og etisk måde, idet det økonomiske ansvar over for aktionærerne vægtes lige så højt som ansvaret over for miljømæssige og sociale interessenter.

Færdigheder

 • Evaluere virksomhedsbehov

  Analysere, forstå og fortolke en virksomheds behov for at fastlægge de foranstaltninger, der skal træffes.

 • Levere strategier til forbedring

  Identificere de grundlæggende årsager til problemerne og fremsætte forslag til effektive og langsigtede løsninger.

 • Fremme gennemførelse af menneskerettighederne

  Fremme gennemførelsen af programmer, som indeholder aftaler, der er bindende eller ikke-bindende, om menneskerettigheder for yderligere at forbedre indsatsen for at mindske forskelsbehandling, vold, uretfærdig fængsling eller andre krænkelser af menneskerettighederne. Samt at øge indsatsen for at forbedre tolerance og fred og bedre behandling af menneskerettighedssager.

 • Fremme social bevidsthed

  Fremme forståelsen af dynamikken i de sociale relationer mellem enkeltpersoner, grupper og samfund. Fremme betydningen af menneskerettigheder og positiv social interaktion og inddragelse af social bevidsthed inden for uddannelse.

 • Koordinere driftsaktiviteter

  Synkronisere driftspersonellets aktiviteter og ansvarsområder for at sikre, at en organisations ressourcer anvendes mest effektivt med henblik på at nå de fastsatte mål.

 • Analysere forretningskrav

  Undersøge kundernes behov og forventninger til et produkt eller en tjeneste med henblik på at identificere og løse uoverensstemmelser og eventuelle uoverensstemmelser mellem de involverede interessenter.

 • Overvåge social indvirkning

  Overvåge praksis i organisationer og virksomheder med hensyn til etik og indvirkning på samfundet generelt.

 • Definere virksomhedsstruktur

  Undersøge forskellige virksomhedsstrukturer og definere den, som bedst repræsenterer virksomhedens interesser og mål. Træffe beslutning om horisontale, funktionelle eller produktstrukturer og ledelsesmæssig uafhængighed når det gælder multinationale selskaber.

 • Fremme miljøbevidsthed

  Beregne CO2-fodaftryk af forretningsprocesser og anden praksis med henblik på at fremme bæredygtighed og øge bevidstheden om indvirkningen på miljøet.

 • Promovere bæredygtighed

  Fremme begrebet bæredygtighed for offentligheden, kolleger og andre fagfolk igennem taler, guidede ture, skærme og workshops.

 • Fremme inklusion

  Fremme inklusion inden for sundhedspleje og sociale tjenester og respektere mangfoldighed af overbevisninger, kultur, værdier og præferencer under hensyntagen til betydningen af lighed og mangfoldighed.

 • Rådgive om efterlevelse af regeringens politikker

  Rådgive organisationer om, hvordan de kan forbedre deres overholdelse af de gældende statslige politikker, de skal overholde, og de nødvendige skridt, der skal tages for at sikre fuldstændig overholdelse.

 • Overholde virksomhedsstandarder

  Lede og administrere i overensstemmelse med organisations adfærdskodeks.

 • Udvikle virksomhedsstrategier

  Skitsere, planlægge og udvikle strategier for virksomheder og organisationer med henblik på at opnå forskellige formål, f.eks. etablering af nye markeder, renovering af en virksomheds udstyr og maskiner, gennemførelse af prisstrategier osv.

 • Rådgive om social ansvarlighed og bæredygtighed

  Informere andre om virksomheders og organisationers sociale ansvar i samfundet og rådgive om spørgsmål, der skal forlænge deres bæredygtighed.

Source: Sisyphus ODB