Profession IKT-chef

IKT-chefer definerer og gennemfører IKT-strategien og -forvaltningen. De fastsætter de nødvendige ressourcer til gennemførelsen af IKT-strategien, foregriber udviklingen på IKT-markedet og virksomhedernes behov. De bidrager til udviklingen af organisationens strategiplan og sikrer, at IKT-infrastrukturen understøtter organisationens samlede operationer og prioriteter.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Informationsarkitektur

  De metoder, hvorigennem oplysninger dannes, struktureres, lagres, vedligeholdes, forbindes, udveksles og anvendes.

 • Markedsanalyse

  Det fagområde der vedrører markedsanalyse og -forskning og dets særlige forskningsmetoder.

 • Informationsstruktur

  Den type infrastruktur, som definerer dataformatet: halvstruktureret, ustruktureret og struktureret.

 • Metoder til softwaredesign

  Metoder såsom Scrum, V-model og Waterfall til at designe softwaresystemer og -applikationer.

 • Beslutningsstøttesystemer

  IKT-systemer, der kan anvendes til at støtte erhvervslivet eller den organisatoriske beslutningstagning.

 • IKT-projektledelsesmetoder

  Metoder eller modeller til planlægning, forvaltning og overvågning af IKT-ressourcer med henblik på at opfylde specifikke mål. De anvendte metoder er Waterfall, Incremental, V-model, Scrum eller Agile og brug af IKT-værktøjer.

 • Systemer til udvikling af livscyklus

  Rækkefølgen af trin, f.eks. planlægning, oprettelse, afprøvning og anvendelse, samt modeller for udvikling og livscyklusstyring af et system.

 • Arkitekturmodeller til programmer

  Sættet af strukturer og modeller, der er nødvendige for at forstå eller beskrive softwaresystemet, herunder softwareelementer, forbindelserne mellem dem og egenskaberne ved både elementer og forbindelser.

Færdigheder

 • Implementere IKT-risikostyring

  Udvikle og gennemføre procedurer til at identificere, vurdere, behandle og afbøde IKT-risici, såsom hacking eller datalækager, i overensstemmelse med virksomhedens risikostrategi, -procedurer og -politikker. Analysere og styre sikkerhedsrisici og -hændelser. Anbefale foranstaltninger til forbedring af den digitale sikkerhedsstrategi.

 • Koordinere teknologiske aktiviteter

  Give instrukser til kolleger og andre samarbejdspartnere for at opnå det ønskede resultat inden for et teknologisk projekt eller opnå fastsatte mål i en organisation, der beskæftiger sig med teknologi.

 • Sikre overholdelse af organisationens IKT-standarder

  Garantere, at tilstanden af begivenhederne er i overensstemmelse med de IKT-regler og -procedurer, der er beskrevet af en organisation for deres produkter, tjenester og løsninger.

 • Udføre strategisk forskning

  Undersøge langsigtede muligheder for forbedring og planlægge foranstaltninger med henblik på at nå dem.

 • Forudse fremtidige behov for IKT-netværk

  Identificere den aktuelle datatrafik og anslå, hvordan væksten vil påvirke IKT-nettet.

 • Definere teknologistrategi

  Udarbejdelse af en overordnet plan for målsætninger, praksis, principper og taktik i forbindelse med brug af teknologier inden for en organisation og beskrivelse af midlerne til at nå målene.

 • Optimere valg af IKT-løsning

  Vælge passende løsninger på IKT-området under hensyntagen til potentielle risici, fordele og generelle virkninger.

 • Vedligeholde plan for fortsættelse af drift

  Opdatere metodologi, som omfatter skridt til at sikre, at en virksomheds faciliteter kan fortsætte driften i tilfælde af en lang række uforudsete begivenheder.

 • Bruge forskellige kommunikationskanaler

  Gøre brug af forskellige typer kommunikationskanaler såsom mundtlig, håndskreven, digital og telefonisk kommunikation med det formål at opbygge og udveksle idéer eller oplysninger.

 • Overvåge teknologiske tendenser

  Danne sig et overblik over og undersøge de seneste tendenser og den teknologiske udvikling. Observere og foregribe deres udvikling i henhold til nuværende eller fremtidige markeds- og forretningsvilkår.

 • Gennemgå en virksomheds udviklingsproces

  Dømme, revidere og træffe beslutninger om retninger inden for innovations- og udviklingsprocesser i en organisation med henblik på at forbedre effektiviteten og reducere omkostningerne.

 • Administrere softwareudgivelser

  Undersøge og godkende de foreslåede softwareopdateringer. Administrere yderligere processer med frigivelse.

 • Anvende beslutningsstøttesystemer

  Anvende de IKT-systemer, der er til rådighed, og som kan bruges til at støtte virksomhedens eller organisationens beslutningstagning.

 • Anvende selskabsledelse

  Anvende et sæt principper og mekanismer, hvormed en organisation forvaltes og ledes, fastlægge procedurer for information, styre arbejdsflow og beslutningstagning, fordele rettigheder og ansvar mellem afdelinger og enkeltpersoner, fastsætte virksomhedsmål og overvåge og evaluere tiltag og resultater.

Source: Sisyphus ODB