Profession IKT-dokumentationschef

IKT-dokumentationschefer har ansvaret for forvaltning af dokumentationsudviklingsprocessen i overensstemmelse med retlige krav, standarder, organisationspolitikker og mål. De planlægger, kontrollerer og dirigerer ressourcer, personer, finansiering og faciliteter i dokumentationsafdelingen (herunder fastlæggelse af budgetter og tidsplaner, risikoanalyse og kvalitetsstyring). De udvikler også dokumentationsstandarder, strukturerende metoder og mediekoncepter for effektivt at formidle produktkoncepter og -anvendelse.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Virksomhedsprocesser

  Processer, som en virksomhed anvender for at forbedre effektiviteten, fastsætte nye mål og nå mål på en rentabel og rettidig måde.

 • Industrisoftware

  Det udvalg af software, der kan anvendes til at anslå, administrere og planlægge industrielle processer, såsom design, arbejdsgange og produktionsforbedring.

 • Lovmæssige krav til IKT-produkter

  De internationale bestemmelser vedrørende udvikling og anvendelse af IKT-produkter.

 • IKT-projektledelse

  Metoder til planlægning, gennemførelse, gennemgang og opfølgning af IKT-projekter, såsom udvikling, integration, ændring og salg af IKT-produkter og -tjenester samt projekter vedrørende teknologisk innovation inden for IKT.

 • Processer til indholdsudvikling

  Specialiserede teknikker, der anvendes til at designe, skrive, samle, redigere og organisere digitalt indhold såsom tekst, grafik og videoer til offentliggørelse.

Færdigheder

 • Forvalte menneskelige ressourcer

  Ansætte medarbejdere, hjælpe de ansatte med at udvikle deres personlige og organisatoriske færdigheder, viden og kompetencer samt give feedback og resultatevaluering. Det omfatter bl.a. motivering af ansatte ved at gennemføre belønningssystemer (forvaltning af løn- og ydelsessystemer) med henblik på at maksimere medarbejdernes resultater i forhold til arbejdsgiverens strategiske mål.

 • Levere retningslinjer for udarbejdelse af indhold

  Udvikle standarder og strukturer for indholdsudvikling, såsom formater, stilarter, layout, strukturer, indholdstyper, terminologi, XML og DITA. Implementere dem i definitioner af dokumenttyper og anvende dem under arbejdsprocessen og evaluere resultaterne i lyset af de fastlagte standarder.

 • Administrere metadata om indhold

  Anvende metoder og procedurer til indholdsstyring til at definere og anvende metadatakoncepter, f.eks. dataoprettelser, med henblik på at beskrive, organisere og arkivere indhold, såsom dokumenter, video- og lydfiler, applikationer og billeder.

 • Udvikle informationsstandarder

  Udvikle standarder eller krav, der fastlægger ensartede tekniske kriterier, metoder, processer og praksis i informationsforvaltningen på grundlag af erhvervserfaring.

 • Formidle intern kommunikation

  Formidle intern kommunikation via de forskellige kommunikationskanaler, som en virksomhed råder over.

 • Garantere overholdelse af lovkrav

  Garantere overholdelse af etablerede og gældende standarder og lovkrav som f.eks. specifikationer, politikker, standarder eller lovgivning for det mål, som organisationerne tilstræber at opnå.

 • Administrere budgetter

  Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

 • Identificere lovkrav

  Gennemføre forskning vedrørende gældende retlige og normative procedurer og standarder, analysere og udlede retlige krav, der gælder for organisationen, dens politikker og produkter.

 • Udføre ressourceplanlægning

  Anslå den tid, de menneskelige og økonomiske ressourcer, der forventes at blive nødvendige for at nå projektmålene.

 • Udvikle strategier for teknologiske forbedringer

  Udarbejde planer for udvikling og gennemførelse af strategier, der fremmer forbedringer i teknologiske projekter og effektiviteten af projektets procedurer under hensyntagen til analyser og relevante bestemmelser.

 • Anvende organisationsteknikker

  Anvende en række organisatoriske teknikker og procedurer, som gør det lettere at nå de fastsatte mål, såsom detaljeret planlægning af personalets planer. Anvende disse ressourcer effektivt og bæredygtigt og udvise fleksibilitet, når det er nødvendigt.

 • Styre indholdsudviklingsprojekter

  Planlægge og gennemføre udformning, levering og administration af digitalt eller trykt indhold, udvikle et system, der beskriver udviklingen af hele det redaktionelle indhold og proceduren for offentliggørelse samt anvende IKT-værktøjer til støtte for processen.

 • Administrere informationskilder

  Identificere relevante interne og eksterne informationskilder og -leverandører. Tilrettelægge arbejdsgangen for information og definere hvilken type information, der skal leveres.

Source: Sisyphus ODB