Profession IKT-driftschef

IKT-driftschefer koordinerer IKT-tjenester og -infrastruktur, så det sikres, at organisationen har de nødvendige infrastrukturelle ressourcer. De planlægger og overvåger også faserne i enten en forretningsproces eller en computerproces, forhandler kontrakter og træffer afbødende foranstaltninger i tilfælde af manglende opfyldelse af aftalerne. De fører tilsyn med de daglige opgaver, der vedrører infrastrukturkomponenter, IKT-systemer og software.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Innovationsprocesser

  De teknikker, modeller, metoder og strategier, der bidrager til fremme af tiltag i retning af innovation.

Færdigheder

 • Definere teknologistrategi

  Udarbejdelse af en overordnet plan for målsætninger, praksis, principper og taktik i forbindelse med brug af teknologier inden for en organisation og beskrivelse af midlerne til at nå målene.

 • Pleje forbindelser med leverandører

  Opbygge et varigt og meningsfyldt forhold til leverandører og tjenesteydere med henblik på at etablere et positivt, profitabelt og varigt samarbejde og forhandlinger om kontrakter.

 • Varetage projektstyring

  Forvalte og planlægge forskellige ressourcer, f.eks. arbejdskraft, budget, frist, resultater og kvalitet, der er nødvendige for et specifikt projekt, og overvåge projektets fremskridt for at nå et bestemt mål inden for en fastsat tid og et fastsat budget.

 • Overvåge kvaliteten af IKT-systemer

  Sikre korrekte operationer, der er i fuld overensstemmelse med de specifikke behov og resultater med hensyn til udvikling, integration, sikkerhed og overordnet forvaltning af IKT-systemer.

 • Spore centrale resultatindikatorer

  Identificere de kvantificerbare foranstaltninger, som en virksomhed eller industri anvender til at måle eller sammenligne resultater med hensyn til at opfylde deres operationelle og strategiske mål ved hjælp af forud fastsatte resultatindikatorer.

 • Uddanne medarbejdere

  Lede og vejlede medarbejderne gennem en proces, hvor de undervises i de færdigheder, der er nødvendige for at varetage det potentielle job. Tilrettelægge aktiviteter, der sigter mod at indføre arbejde og systemer eller forbedre enkeltpersoners og gruppers præstationer i organisatoriske rammer.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Føre tilsyn med kvalitetskontrol

  Overvåge og sikre kvaliteten af de varer eller tjenesteydelser, der leveres, ved at føre tilsyn med, at alle produktionsfaktorerne opfylder kvalitetskravene. Overvåge produktinspektion og -prøvning.

 • Administrere budgetter

  Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

 • Bruge IKT-billetsystem

  Anvende et specialiseret system til at spore registrering, behandling og løsning af problemer i en organisation ved at tildele hvert af disse spørgsmål et sagsnummer, registrere input fra involverede personer, spore ændringer og vise status for sagen, indtil den er afsluttet.

 • Administrere ændringer i et IKT-system

  Planlægge, gennemføre og overvåge systemændringer og -opgraderinger. Vedligeholde tidligere systemversioner. Om nødvendigt vende tilbage til en sikker ældre systemversion.

 • Forbedre forretningsgange

  Optimere en organisations operationer for at opnå effektivitet. Analysere og tilpasse eksisterende forretningsaktiviteter med henblik på at opstille nye målsætninger og nå nye mål.

 • Bruge forskellige kommunikationskanaler

  Gøre brug af forskellige typer kommunikationskanaler såsom mundtlig, håndskreven, digital og telefonisk kommunikation med det formål at opbygge og udveksle idéer eller oplysninger.

 • Udvikle IKT-arbejdsprocesser

  Skabe repeterbare mønstre for IKT-aktivitet inden for en organisation med henblik på at øge de systematiske forandringer af produkter, informationsprocesser og tjenester gennem deres produktion.

 • Udforme proces

  Identificere workflow og ressourcekrav til en bestemt proces ved hjælp af en række værktøjer som f.eks. processimulatorsoftware, flowdiagrammer og skalamodeller.

Source: Sisyphus ODB