Profession IKT-produktchef

IKT-produktchefer analyserer og definerer status og målstatus for IKT-produkter, -tjenester eller -løsninger. De vurderer omkostningseffektiviteten, risici, muligheder, styrker og svagheder i produkter eller tjenesteydelser, der leveres. IKT-produktchefer udarbejder strukturerede planer og fastsætter tidsplaner og milepæle for at optimere aktiviteter og ressourcer.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Produktforståelse

  Produkter, der udbydes, og deres funktioner, egenskaber samt retlige og forskriftsmæssige krav.

 • IKT-infrastruktur

  De system-, netværks-, hardware- og softwareapplikationer og -komponenter samt det udstyr og de processer, der anvendes til at udvikle, teste, levere, overvåge, kontrollere eller understøtte IKT-tjenester.

 • Brugerkrav til IKT-system

  Processen, der har til formål at opfylde brugeres og organisationers behov vha. systemkomponenter og -tjenester og ved at tage hensyn til de tilgængelige teknologier og teknikker, der er nødvendige for at fremkalde og konstatere krav, høre brugere for at fastslå symptomer på problemer og analysere symptomer.

 • Reklameteknikker

  De kommunikationsstrategier, der har til formål at overtale eller opmuntre et publikum, og de forskellige medier, der anvendes til at nå dette mål.

 • IKT-marked

  Processerne, interessenterne og dynamikken i forsyningskæden for varer og serviceydelser på IKT-markedet.

 • Omkostningsstyring

  Planlægningen, overvågningen og tilpasningen af en virksomheds udgifter og indtægter med henblik på at opnå omkostningseffektivitet og kapacitet.

 • IKT-softwarespecifikationer

  Karakteristika, anvendelse og drift af forskellige softwareprodukter såsom computerprogrammer og applikationssoftware.

 • IKT-hardwarespecifikationer

  Karakteristika, anvendelser og drift af forskellige hardwareprodukter, såsom printere, skærme og bærbare computere.

 • Systemer til udvikling af livscyklus

  Rækkefølgen af trin, f.eks. planlægning, oprettelse, afprøvning og anvendelse, samt modeller for udvikling og livscyklusstyring af et system.

Færdigheder

 • Gennemføre markedsundersøgelser

  Indsamle, vurdere og præsentere data om målmarked og -kunder for at fremme strategisk udvikling og feasibility-undersøgelser. Identificere markedstendenser.

 • Udføre risikoanalyser

  Identificere og vurdere faktorer, der kan bringe et projekts succes i fare eller true organisationens funktion. Gennemføre procedurer for at undgå eller minimere deres virkninger.

 • Overvåge teknologiske tendenser

  Danne sig et overblik over og undersøge de seneste tendenser og den teknologiske udvikling. Observere og foregribe deres udvikling i henhold til nuværende eller fremtidige markeds- og forretningsvilkår.

 • Udføre konsekvensanalyse af IKT-processer i virksomhed

  Evaluere de konkrete konsekvenser af indførelsen af nye IKT-systemer og funktioner i den nuværende virksomhedsstruktur og organisatoriske procedurer.

 • Levere rapporter med cost-benefit-analyser

  Udarbejde, sammensætte og formidle rapporter med detaljerede omkostningsanalyser, der vedrører virksomheders forslag og budgetplaner. Analysere de finansielle eller sociale omkostninger og fordele ved et projekt eller en investering forud for en given periode.

 • Oprette projektspecifikationer

  Definere den arbejdsplan, varighed, leverancer, ressourcer og procedurer, som et projekt skal følge for at nå sine mål. Beskrive projektmål, outcomes, resultater og gennemførelsesscenarier.

 • Administrere budgetter

  Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

 • Planlægge produktstyring

  Forvalte planlægningen af procedurer, der har til formål at maksimere salgsmålene, f.eks. markedsprognoser, produktplacering og salgsplanlægning.

 • Administrere kontrakter

  Forhandle en kontrakts vilkår, betingelser, omkostninger og andre specifikationer, samtidig med at det sikres, at de opfylder de retlige krav og er retsgyldige. Føre tilsyn med gennemførelsen af kontrakten, blive enige om og dokumentere eventuelle ændringer.

 • Administrere opgaveplan

  Vedligeholde en oversigt over alle de indgående opgaver med henblik på at prioritere opgaverne, planlægge deres udførelse og integrere nye opgaver, når de opstår.

 • Bedømme IKT-viden

  Evaluere den implicitte beherskelse af kvalificerede eksperter i et IKT-system for at tydeliggøre den til yderligere analyse og brug.

 • Udføre produktplanlægning

  Identificere og formulere markedsmæssige krav, som definerer et produkts egenskaber. Produktplanlægning danner grundlag for beslutninger om pris, distribution og kampagner.

 • Fastsætte tekniske krav

  Specificere de tekniske egenskaber ved varer, materialer, metoder, processer, tjenester, systemer, software og funktioner ved at identificere og reagere på de særlige behov, der skal opfyldes i henhold til kundens behov.

Source: Sisyphus ODB