Profession IT-direktør

IT-direktører bidrager til virksomhedens tekniske vision og leder alle aspekter af den teknologiske udvikling i overensstemmelse med dens strategiske retningslinjer og mål for vækst. De matcher teknologi med forretningsbehov.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • IKT-projektledelse

  Metoder til planlægning, gennemførelse, gennemgang og opfølgning af IKT-projekter, såsom udvikling, integration, ændring og salg af IKT-produkter og -tjenester samt projekter vedrørende teknologisk innovation inden for IKT.

 • Beslutningsstøttesystemer

  IKT-systemer, der kan anvendes til at støtte erhvervslivet eller den organisatoriske beslutningstagning.

 • IKT-projektledelsesmetoder

  Metoder eller modeller til planlægning, forvaltning og overvågning af IKT-ressourcer med henblik på at opfylde specifikke mål. De anvendte metoder er Waterfall, Incremental, V-model, Scrum eller Agile og brug af IKT-værktøjer.

Færdigheder

 • Anvende beslutningsstøttesystemer

  Anvende de IKT-systemer, der er til rådighed, og som kan bruges til at støtte virksomhedens eller organisationens beslutningstagning.

 • Gennemgå en virksomheds udviklingsproces

  Dømme, revidere og træffe beslutninger om retninger inden for innovations- og udviklingsprocesser i en organisation med henblik på at forbedre effektiviteten og reducere omkostningerne.

 • Overvåge IKT-forskning

  Overvåge og undersøge de seneste tendenser og udviklingen inden for IKT-forskning. Observere og foregribe udviklingen af mestring.

 • Anvende IKT-kodningsprincipper

  Gøre brug af retningslinjer for IKT-programmeringsteknikker såsom konventioner, kodedesignmønstre og praksis med henblik på at opnå større sikkerhed, pålidelighed, bedre læsbarhed og vedligeholdelse af produkter.

 • Administrere IKT-system

  Håndtere komponenter i IKT-systemet ved at opretholde konfigurationen, administrere brugerne, overvåge ressourceanvendelsen, foretage backup og installere hardware eller software for at overholde de fastsatte krav.

 • Definere teknologistrategi

  Udarbejdelse af en overordnet plan for målsætninger, praksis, principper og taktik i forbindelse med brug af teknologier inden for en organisation og beskrivelse af midlerne til at nå målene.

 • Koordinere teknologiske aktiviteter

  Give instrukser til kolleger og andre samarbejdspartnere for at opnå det ønskede resultat inden for et teknologisk projekt eller opnå fastsatte mål i en organisation, der beskæftiger sig med teknologi.

 • Lede en organisations teknologiske udvikling

  Udvikle aktiviteter i forbindelse med innovation og forskning inden for teknologi inden for en organisation baseret på dens strategiske retningslinjer og vækstmål. Vejlede kolleger om, hvordan de bedst kan gennemføres.

 • Overvåge teknologiske tendenser

  Danne sig et overblik over og undersøge de seneste tendenser og den teknologiske udvikling. Observere og foregribe deres udvikling i henhold til nuværende eller fremtidige markeds- og forretningsvilkår.

 • Udføre strategisk forskning

  Undersøge langsigtede muligheder for forbedring og planlægge foranstaltninger med henblik på at nå dem.

 • Fastlægge en procedure for IKT-kundesupport

  Skabe en række IKT-serviceaktiviteter før, under og efter en anmodning. Sikre en passende reaktion eller handling, øge kundetilfredsheden og samle feedback om IKT-produkter og -tjenester.

 • Administrere budgetter

  Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

 • Optimere valg af IKT-løsning

  Vælge passende løsninger på IKT-området under hensyntagen til potentielle risici, fordele og generelle virkninger.

 • Analysere IKT-systemer

  Undersøge informationssystemers aktivitet og resultater med henblik på at modellere deres brug og svagheder, specificere formål, arkitektur og tjenester og finde frem til operationer og procedurer for at udføre dem på den mest effektive måde.

 • Sikre overholdelse af organisationens IKT-standarder

  Garantere, at tilstanden af begivenhederne er i overensstemmelse med de IKT-regler og -procedurer, der er beskrevet af en organisation for deres produkter, tjenester og løsninger.

 • Anvende selskabsledelse

  Anvende et sæt principper og mekanismer, hvormed en organisation forvaltes og ledes, fastlægge procedurer for information, styre arbejdsflow og beslutningstagning, fordele rettigheder og ansvar mellem afdelinger og enkeltpersoner, fastsætte virksomhedsmål og overvåge og evaluere tiltag og resultater.

 • Vedligeholde plan for fortsættelse af drift

  Opdatere metodologi, som omfatter skridt til at sikre, at en virksomheds faciliteter kan fortsætte driften i tilfælde af en lang række uforudsete begivenheder.

Source: Sisyphus ODB