Profession Leder med ansvar for bygninger og materiel

Ledere med ansvar for bygninger og materiel forestår vedligeholdelsen og den rutinemæssige operationelle planlægning i forbindelse med bygninger, der skal anvendes til fremstillingsvirksomhed. De kontrollerer og forvalter sundheds- og sikkerhedsprocedurer, fører tilsyn med entreprenørers arbejde, planlægger og håndterer vedligeholdelse af bygninger, brandsikrings- og sikkerhedsspørgsmål og fører tilsyn med rengøring af bygninger.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Sikkerhedsbestemmelser for elarbejde

  Overensstemmelse med sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikres i forbindelse med installation, drift og vedligeholdelse af bygninger og udstyr, der fungerer ved produktion, transmission og distribution af elektricitet, såsom passende sikkerhedsudstyr, håndteringsprocedurer for udstyr og forebyggende foranstaltninger.

 • Styring af forsyningskæden

  Strømmen af varer i forsyningskæden, transport og lagring af råmaterialer, procesintern oversigt og færdigvarer fra oprindelsessted til forbrugsstedet.

Færdigheder

 • Overholde organisations retningslinjer

  Overholde en organisations eller afdelings specifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisationens motiver og fælles aftaler og handle i overensstemmelse hermed.

 • Sørge for ejendomsinspektion

  Planlægge og sikre, at der findes et system til regelmæssig kontrol, der sikrer, at de er egnet til formålet, og forebygge farer og yderligere risici.

 • Overvåge leverandørpræstationer

  Administrere entreprenørens indsats og vurdere, om de opfylder den aftalte standard, og om nødvendigt korrigere manglende overholdelse.

 • Udføre sundheds-, sikkerheds- og miljøvurderinger

  Gennemføre sundheds-, sikkerheds- og miljøvurderinger for at sikre ordentlige arbejdsforhold og vilkår.

 • Sikre, at udstyr er tilgængeligt

  Sikre, at det nødvendige udstyr leveres og er klar til brug, før procedurer påbegyndes.

 • Lede produktionsfaciliteter

  Planlægge, vedligeholde og tage højde for relevante hensyn ved administration af produktionsanlæg. Sikre en stabil udvikling af strategiske planer for anlæggene og sikre, at de fungerer effektivt.

 • Udføre energistyring på anlæg

  Bidrage til udviklingen af effektive strategier til energistyring og sikre, at disse er bæredygtige for bygninger. Gennemgå bygninger og faciliteter for at finde frem til, hvor der kan foretages forbedringer af energieffektiviteten.

 • Planlægge sundheds- og sikkerhedsprocedurer

  Indføre procedurer for opretholdelse og forbedring af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

 • Administrere budgetter

  Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

 • Samarbejde med ledere

  Samarbejde med ledere i andre afdelinger med henblik på at sikre effektiv service og kommunikation, dvs. salg, planlægning, indkøb, handel, distribution og teknik.

 • Administrere udnyttelse af plads

  Føre tilsyn med udformningen og udviklingen af en plan for tildeling af lokaler og faciliteter, der er baseret på brugernes behov og prioriteter.

 • Supervisere arbejde

  Lede og føre tilsyn med det underordnede personales daglige aktiviteter.

 • Planlægge bygningsvedligeholdelse

  Planlægge vedligeholdelsesaktiviteter for ejendom, systemer og tjenester, der skal indsættes i offentlige eller private bygninger, i overensstemmelse med kundens prioriteter og behov.

Source: Sisyphus ODB