Profession administrativ chef inden for forsvaret

Administrative chefer inden for forsvaret udfører ledelsesopgaver og administrative opgaver i forsvarsinstitutioner, såsom journalføring, personalestyring og regnskabshåndtering.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Militær logistik

  Drift af udbud af og efterspørgsel efter varer og ressourcer på militærbaser og i forbindelse med militære operationer på stedet, forsyningsafbrydelse af forsyninger til fjenden, omkostningsanalyse, udstyrskrav og andre former for militær logistik.

 • IKT-dokumenthåndtering

  Metode til sporing, håndtering og lagring af dokumenter på en systematisk og organiseret måde samt registrering af de versioner, der oprettes og ændres af bestemte brugere (historiksporing).

 • Regnskabsteknikker

  Teknikker til registrering og opsummering af forretningsaktiviteter og finansielle transaktioner samt analyse, kontrol og rapportering af resultaterne.

 • Militære koder

  Det kodesprog, der anvendes i specifikke efterretningsorganisationer eller militære organisationer og operationer, samt hvordan de anvendes og afkodes.

 • Personaleforvaltning

  De metoder og procedurer, der indgår i ansættelsen og udviklingen af medarbejdere med henblik på at sikre værdi for virksomheden samt personalebehov, fordele, konfliktløsning og sikring af et positivt virksomhedsklima.

 • Budgetprincipper

  Principperne for udarbejdelse af overslag over og planlægning af erhvervsaktiviteter, udarbejdelse af det almindelige budget og udarbejdelse af rapporter.

Færdigheder

 • Sørge for, at politikker efterleves

  Sikre overholdelse af lovgivning og virksomhedsprocedurer med hensyn til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og i offentlige rum til enhver tid. Sikre bevidsthed om og overholdelse af alle virksomhedens politikker vedrørende sundhed og sikkerhed og lige muligheder på arbejdspladsen. Udføre andre opgaver, som med rimelighed kan forlanges.

 • Rekruttere medarbejdere

  Ansætte nye medarbejdere ved at afgrænse jobfunktionen, annoncere, gennemføre interview og udvælge medarbejdere i overensstemmelse med virksomhedens politik og lovgivning.

 • Føre opgavefortegnelser

  Tilrettelægge og klassificere fortegnelser over udarbejdede rapporter og korrespondance vedrørende udført arbejde samt statusopgørelser over opgaver.

 • Forvalte administrative systemer

  Sikre, at de administrative systemer, processer og databaser er effektive og velforvaltede og giver et solidt grundlag for samarbejde med den administrative medarbejder/personalet/fagfolkene.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Administrere regnskaber

  Forvalte en organisations regnskaber og økonomiske aktiviteter, føre tilsyn med, at alle dokumenter opbevares korrekt, at alle oplysninger og beregninger er korrekte, og at der træffes passende afgørelser.

Source: Sisyphus ODB