Profession akvakulturassistent - vandbaseret anlæg

Akvakulturassistenter (vandbaseret anlæg) udfører manuelle aktiviteter i vækstprocesserne i de opdrættede vandlevende organismer i vandbaserede ophængte systemer (flydende eller nedsænkede strukturer). De deltager i udvindingsaktiviteter og håndtering af organismer med henblik på salg. Akvakulturassistenter (vandbaseret anlæg) vedligeholder og rengør faciliteter (garn, fortøjningstove, bure).

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Rebtovhåndtering

  Rebtovhåndtering, som vedrører anbringelse af knuder og splejsning.

 • Betjening af transportudstyr

  Brug af transportredskaber, f.eks. bil, gaffeltruck, lastbil, trækkøretøj, påhængsvogn, konvoj.

 • Bestemmelser om fiskevelfærd

  De regler, der gælder for fiskerimetoder, og som sikrer fiskenes velfærd.

 • Pædagogik

  Den disciplin, der vedrører teori og praksis inden for uddannelse, herunder de forskellige undervisningsmetoder til uddannelse af enkeltpersoner eller grupper.

 • Betjening af løfteredskaber

  Anvendelse af forskellige typer løfteredskaber, såsom spil, teleskoplæssere, havkraner, gaffeltrucks.

Færdigheder

 • Klargøre fiskebehandlingsanlæg

  Klargøre fiskebehandlingsanlæg for effektivt at isolere kontaminerede fisk under behandlingen. Kontrollere anvendelsen af behandlinger for at undgå kontaminering af andre bestande, beholdere og miljøet generelt.

 • Udføre udskillelsesprocedurer på skaldyr

  Udføre udskillelsesprocedurer på skaldyr. Lastning og losning af skaldyr til udskillelse.

 • Vurdere vandkvalitet i bure

  Analysere vandets kvalitet ved bl.a. at overvåge temperaturen og iltindholdet.

 • Konservere fiskeprøver med henblik på diagnosticering

  Indsamle og bevare larve-, fisk- og bløddyrsprøver eller læsioner med henblik på diagnosticering af specialister i fiskesygdomme.

 • Måle parametre for vandkvalitet

  Sikre vandkvaliteten ved at tage hensyn til forskellige elementer, f.eks. temperatur.

 • Klargøre små fartøjer til drift

  Klargøre til besætningsbetjening af små fartøjer, både med og uden licens.

 • Udføre almindelig pasning og pleje af akvakulturbestande

  Udføre aktiviteter, der sikrer overvågning og gennemførelse af sundhedsstandarder og sundhedsanalyser af fiskebestanden.

 • Udføre forberedelser for specialist i fiskesygdomme

  Forberede miljø og udstyr til behandling af særlige sygdomme hos fisk, herunder behandling med vaccination.

 • Transportere fisk

  Transportere levende og fangede fisk, bløddyr, krebsdyr fra havbrug til kunde.

 • Oplagre fisk i holdetanke

  Oplagre fisk i holdetanke og bevare god miljømæssig stand i holdetanken.

 • Overføre fisk

  Overføre fuldvoksne fisk til et vandområde ved hjælp af en tanklastvogn.

 • Arbejde i et fiskeriteam

  Arbejde som en del af et mandskab eller et team og sammen overholde teamets frister og ansvar.

 • Indsamle fiskeprøver med henblik på diagnosticering

  Indsamle fiske- og skaldyrsprøver til diagnosticering, der foretages af specialister i fiskesygdomme.

 • Anvende standardprotokoller for foder og ernæring

  Fremstille foder på stedet. Fodre dyr med håndkraft eller fodringsmaskiner i henhold til vedtagne protokoller. Overvåge dyrenes spiseadfærd.

 • Måle virkningen af specifik akvakulturaktivitet

  Identificere og måle de biologiske, fysisk-kemiske virkninger af den specifikke akvakulturbrugs aktivitet på miljøet. Gennemføre alle nødvendige test, herunder indsamling og behandling af prøver til analyse.

 • Betjene udstyr til fiskefangst

  Betjene udstyr til fiskefangst, til klassificering, prøveudtagning eller optagning.

 • Betjene små fartøjer

  Betjene små fartøjer, der anvendes til transport og fodring.

 • Håndtere yngelbakker

  Fylde yngelbakker med befrugtede æg og placere bakker i inkubationskar.

 • Vedligeholde vandbaserede akvakulturanlæg

  Afrense tilstopning og vedligeholde flydende og nedsænkede akvakulturstrukturer. Reparere flydende og nedsænkede akvakulturstrukturer. 

 • Indsamle oplysninger om vækstrate

  Indsamle oplysninger om vækstraten hos dyrkede, akvatiske arter.

 • Forberede akvatiske dyr til indfangning

  Sortere fisk, bløddyr, krebsdyr manuelt og ved anvendelse af udstyr til forberedelse af høst.

 • Indsamle levende fisk

  Indsamle fisk ved hjælp af teknikker, der minimerer den stress, som fiskene udsættes for, og undgå at fiskene undslipper.

 • Gennemføre foranstaltninger til forebyggelse af fiskesygdomme

  Gennemføre sygdomsforebyggende foranstaltninger for fisk, bløddyr og krebsdyr for landbaserede og vandbaserede akvakulturanlæg.

 • Svømme

  Bevæge sig i vand ved brug af lemmerne.

 • Udføre transport af fisk

  Kunne manuelt løfte, overføre, positionere og anbringe en last ved hjælp af løfteredskaber som f.eks. gaffeltrucks, spil, søkraner og andet. Kunne betjene udstyr til transport af fisk, skaldyr, krebsdyr m.v., f.eks. til lastvogne, traktorer, anhængere, transportører osv.

 • Måle vandstrømning

  Måle vandgennemstrømning, vandindtag og vandtilstrømning.

 • Vedligeholde udstyr til udskillelse af skaldyr

  Vedligeholde udstyr til udskillelse af skaldur, rengøre, UV-lamper.

 • Klargøre fisketanke

  Forberede fisketanke til at modtage fisk. Svømme igennem dem for at inspicere dem.

 • Indsamle døde fisk

  Indsamle døde fisk i modtagelsesmiljøer såsom tanke og bure.

 • Observere unormal fiskeadfærd

  Observere, beskrive og overvåge unormal adfærd blandt fisk i forbindelse med fodring, svømning og tilsynekomst på overfladen.

 • Indsamle biologiske data

  Indsamle biologiske prøver, registrere og sammenfatte biologiske data til brug i tekniske undersøgelser, udvikle miljøforvaltningsplaner og biologiske produkter.

 • Høste levende akvatiske arter

  Forberede fangsten af levende arter. Høste levende akvatiske arter, herunder skaldyr til konsum.

Source: Sisyphus ODB