Profession ambassadør

Ambassadører repræsenterer deres egen regering i fremmede lande i diplomatisk og fredsbevarende øjemed. De varetager politiske forhandlinger mellem hjemlandet og det land, hvor de er udstationeret, og sikrer beskyttelsen af deres landsmænd i det land, hvor de er udstationeret. De letter kommunikationen mellem de to nationer og udfører rådgivende funktioner for hjemlandets regering for at bidrage til udviklingen af udenrigspolitikken.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Offentlig repræsentation

  De retlige og offentlige repræsentationsmetoder og -procedurer, der anvendes af regeringen under retssager eller i forbindelse med kommunikation, og de særlige aspekter ved de statslige organer, der er repræsenteret, for at sikre nøjagtig repræsentation.

 • Udenrigsanliggender

  Driften af en afdeling for udenrigsanliggender i en offentlig forvaltning eller offentlig organisation og dens bestemmelser.

 • Udvikling af udenrigspolitik

  Udviklingsprocesser inden for udenrigspolitik, f.eks. relevante forskningsmetoder, relevant lovgivning og udenrigsoperationer.

 • Diplomatiske principper

  Praksis med at fremme aftaler eller internationale traktater med andre lande ved at føre forhandlinger og forsøge at beskytte hjemlandets interesser samt fremme kompromiser.

 • Gennemførelse af regeringens politikker

  Procedurerne for anvendelse af regeringspolitik på alle niveauer i den offentlige forvaltning.

Færdigheder

 • Lede gennemførelsen af myndigheders politik

  Lede gennemførelsen af nye myndighedsforskrifter eller ændringer i eksisterende forskrifter på nationalt eller regionalt plan samt lede det personale, der er involveret i gennemførelsesproceduren.

 • Udvikle et fagligt netværk

  Nå ud til og mødes med folk i en professionel kontekst. Finde et fælles grundlag og bruge dine kontakter til gavn for begge parter. Holde styr på folk i dit eget professionelle netværk og holde dig opdateret om deres aktiviteter.

 • Tale forskellige sprog

  Beherske fremmedsprog for at kunne kommunikere på et eller flere fremmedsprog.

 • Rådgive om lovgivning

  Rådgive tjenestemænd i lovgivende forsamlinger om fremsættelse af nye lovforslag og behandling af lovgivning.

 • Repræsentere nationale interesser

  Repræsentere den nationale regerings og erhvervs interesser inden for forskellige områder, såsom handel, menneskerettigheder, udviklingsbistand, miljøspørgsmål og andre aspekter af politisk, økonomisk eller videnskabeligt samarbejde.

 • Udvise kulturel forståelse

  Udvise følsomhed over for kulturelle forskelle ved at træffe foranstaltninger, der fremmer et positivt samspil mellem internationale organisationer, grupper eller enkeltpersoner fra forskellige kulturer, og ved at fremme integrationen i et samfund.

 • Koordinere statslige aktiviteter i udenlandske institutioner

  Koordinere hjemlandet statslige aktiviteter i udenlandske institutioner såsom decentrale offentlige tjenester, ressourceforvaltning, politisk forvaltning og andre statslige aktiviteter.

 • Rådgive om udenrigspolitik

  Rådgive regeringer eller andre offentlige organisationer om udviklingen og gennemførelsen af udenrigspolitik.

 • Vedligeholde forbindelser med offentlige myndigheder

  Etablere og opretholde hjertelige arbejdsrelationer med ligestillede i forskellige offentlige myndigheder.

 • Anvende diplomatiske principper

  Anvende de processer, der indgår i skabelsen af internationale traktater, ved at føre forhandlinger mellem repræsentanter for forskellige lande, beskytte statens interesser og fremme kompromiserne.

 • Vurdere risikofaktorer

  Bestemme den indflydelse, som økonomiske, politiske og kulturelle risikofaktorer spiller, og yderligere spørgsmål.

 • Observere ny udvikling i andre lande

  Observere den politiske, økonomiske og samfundsmæssige udvikling i det pågældende land, indsamle og rapportere relevante oplysninger til den relevante institution.

 • Have forbindelse til lokale repræsentanter

  Opretholde gode forbindelser med repræsentanter for det lokale videnskabelige, økonomiske og civile samfund.

Source: Sisyphus ODB