Profession anlægsarbejder

Anlægsarbejdere forbereder og vedligeholder byggearbejde på byggepladser. De udfører forberedende arbejde og oprydningsarbejde med henblik på at bistå specialiserede bygningsarbejdere.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Færdigheder

 • Grave jord mekanisk

  Brug mekanisk udstyr til at grave og flytte jord. Udforme hulrum i overensstemmelse med udgravningsplanerne.

 • Montere træelementer i strukturer

  Montere elementer fremstillet af træ og træbaserede kompositmaterialer, f.eks. døre, trapper, sokler og lofter. Samle og fastgøre elementerne og sørge for at undgå mellemrum. Kontrollere arbejdet og underrette den ansvarlige person i tilfælde af problemer.

 • Montere konstruktionsprofiler

  Montere en række forskellige metal- eller plastprofiler, der anvendes til at fastgøre materialer til hinanden eller til strukturelle elementer. Skære dem til, hvis der er behov for det.

 • Forberede vægge til tapet

  Sørge for, at væggen er forberedt til tapetsering. Fjerne eventuelt snavs, fedt eller affald. Sørge for, at væggen er glat og tør. Smør gips eller andet porøst materiale på for at sikre, at tapetlimen ikke absorberes.

 • Følge arbejdsmiljøprocedurer inden for bygge- og anlægsvirksomhed

  Anvende de relevante sundheds- og sikkerhedsprocedurer inden for bygge- og anlægsvirksomhed for at forebygge ulykker, forurening og andre risici.

 • Flytte jord

  Bruge maskiner til at laste og losse jord. Sørge for ikke at overbelaste maskinen. Dumpe jorden omhyggeligt på det anviste sted.

 • Bruge sikkerhedsudstyr i forbindelse med byggeri

  Bruge elementer af beskyttelsesbeklædning som f.eks. sko med tåkappe i stål og udstyr som f.eks. beskyttelsesbriller, for at minimere risikoen for uheld i bygge- og anlægssektoren og afbøde eventuelle skader, hvis der sker en ulykke.

 • Forberede overflade til pudsning

  Forberede væggen eller en anden overflade til pudsning. Sørge for, at muren er fri for urenheder og fugt, og ikke er for glat, da det vil forhindre en korrekt vedhæftning af pudsematerialerne. Afgøre, om der er behov for en klæbende vægbehandling, især hvis væggen er fugtig eller meget porøs.

 • Blande beton

  Anvende kompakte betonblandemaskiner eller forskellige ad hoc-beholdere, f.eks. trillebøre, til at blande beton. Klargøre de rigtige mængder cement, vand, tilslag og valgfri tilsætninger og blande ingredienser, indtil der dannes en homogen beton.

 • Arbejde i et byggesjak

  Arbejde med et byggeprojektteam i et sjak. Kommunikere effektivt, udveksle oplysninger med holdmedlemmerne og rapportere til tilsynsførende. Følge instrukser og tilpasse sig ændringer på en fleksibel måde.

 • Betjene graveudstyr

  Betjene og bruge af byggeudstyr såsom gravemaskiner, bag- og frontlæssere, rendegravere eller kabelplove.

 • Montere gipsvægge

  Montere sektioner af gipsvægge mod en flade. Montere strøer. Planlægge den krævede mængde gipsvæg og det mønster, de skal monteres i, så antallet af samlinger minimeres.

 • Påføre finish på beton

  Påføre finish på beton ved hjælp af en række teknikker som polering og syrepletning.

 • Tjekke forenelighed mellem materialer

  Sørge for, at materialerne er egnede til at blive anvendt sammen og kontrollere for forudsigelige interferenser.

 • Hælde beton

  Hælde beton i en form fra en blandervogn, tragt eller slange. Tilsætte den korrekte mængde med henblik på afbalancering med risiko for, at betonen ikke størkner fuldstændig.

 • Inspicere murerarbejde

  Besigtige det færdige murværk. Kontrollere, at det byggede er lige og vandret, at alle mursten er af tilstrækkelig god kvalitet, og at fugerne er komplette og pænt afsluttede.

 • Forberede overflade til maling

  Sørge for, at overfladen, der skal males, er fri for ridser og mærker. Vurdere væggens porøsitet og behovet for overfladebehandling. Fjerne eventuelt fedt, snavs, fugt og spor af tidligere belægninger.

 • Transportere byggematerialer

  Tilvejebringe byggematerialer, værktøj og udstyr til byggepladsen og opbevare dem korrekt under hensyntagen til forskellige aspekter såsom arbejdstageres sikkerhed og beskyttelse mod forringelse.

 • Inspicere byggematerialer

  Kontrollere byggematerialer for skader, fugt, tab eller andre problemer, før materialet anvendes.

Source: Sisyphus ODB