Profession ansvarlig for affaldshåndtering

Ansvarlige for affaldshåndtering rådgiver om og håndhæver bestemmelser om faciliteter til bortskaffelse, indsamling og genbrug af affald. De udarbejder og gennemfører regler og evaluerer overensstemmelsen med gældende lovgivningen.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Principper for virksomhedsledelse

  Principper for virksomhedsledelse såsom strategiplanlægning, metoder til effektiv produktion, koordinering af mennesker og ressourcer.

 • Affalds- og skrotprodukter

  De tilgængelige affalds- og restprodukter, deres funktioner, egenskaber og retlige og myndighedskrav.

 • Affaldshåndtering

  De anvendte metoder, materialer og bestemmelser vedrørende indsamling, transport, behandling og bortskaffelse af affald. Dette omfatter genanvendelse og overvågning af bortskaffelse af affald.

 • Lovgivning om sundhed, sikkerhed og hygiejne

  De sundheds-, sikkerheds- og hygiejnestandarder samt den lovgivning, der gælder for en bestemt sektor.

 • Lovgivning om affaldstransport

  Forskrifter og lovgivning vedrørende sikker transport af farligt og ufarligt affaldsmateriale, -produkter og -apparater.

Færdigheder

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Følge sikkerhedsstandarder i industrielle sammenhænge

  Overholde sikkerhedsprocedurer og -standarder i industrielle sammenhænge, især når der er tale om maskineri.

 • Udføre planlægning

  Forvalte tidsplanen og ressourcerne for at afslutte opgaverne i tide.

 • Sikre efterlevelse af lovforskrifter om affald

  Gennemføre og overvåge virksomhedsprocedurer for indsamling, transport og bortskaffelse af affald i overensstemmelse med alle forskrifter og lovkrav.

 • Fastlægge affaldsindsamlingsruter

  Etablere og skitsere de ruter, der sikrer effektiv og hurtig indsamling af affald i det udpegede område.

 • Administrere budget for genanvendelsesprogram

  Administrere en organisations årlige genanvendelsesprogram og respektive budget.

 • Koordinere procedurer for affaldshåndtering

  Koordinere driften af et anlæg eller en organisation, der håndterer affald, såsom indsamling, sortering, genanvendelse og bortskaffelse af affald, for at sikre optimal effektivitet i driften, forbedre metoderne til affaldsreduktion og sikre overholdelse af lovgivningen.

 • Anvende organisationsteknikker

  Anvende en række organisatoriske teknikker og procedurer, som gør det lettere at nå de fastsatte mål, såsom detaljeret planlægning af personalets planer. Anvende disse ressourcer effektivt og bæredygtigt og udvise fleksibilitet, når det er nødvendigt.

 • Føre fortegnelser over genanvendelse

  Føre registre og behandle fakta og tal om forskellige genanvendelsesprocessers type og omfang.

 • Udvikle genanvendelsesprogrammer

  Udvikle og koordinere genanvendelsesprogrammer; indsamle og behandle genanvendelige materialer for at mindske affaldsmængden.

 • Rådgive om procedurer for affaldshåndtering

  Rådgive organisationer om gennemførelsen af affaldsregulering og om strategier til forbedring af affaldshåndtering og affaldsminimering med henblik på at fremme miljømæssigt bæredygtig praksis og miljøbevidsthed.

 • Sikre overensstemmelse med miljølovgivning

  Overvåge aktiviteter og udføre opgaver, der sikrer overholdelse af standarder, der omfatter miljøbeskyttelse og bæredygtighed, og ændre aktiviteter i tilfælde af ændringer i miljølovgivningen. Sikre, at processerne er i overensstemmelse med miljølovgivning og bedste praksis.

Source: Sisyphus ODB