Profession ansvarlig for overvågning af luftfart og koordinering af koder

Ansvarlige for overvågning af luftfart og koordinering af koder sikrer, at alle komponenter i overvågningsinfrastrukturer, både på jorden og i luften, fungerer på en sikker, sammenhængende og interoperabel måde.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Overvågningsradarer

  Vide, at sekundære overvågningsradarstationer med pulskodning A/C løbende udsender forespørgsler til alle luftfartøjer inden for deres område. Vide, at sekundære overvågningsradarstationer med pulskodning S udsender forespørgsler til luftfartøjer inden for deres område.

 • Geografiske informationssystemer

  Værktøjer, der indgår i geografisk kortlægning og positionering, såsom GPS (globale positioneringssystemer), GIS (geografiske informationssystemer) og RS (telemåling).

 • Fælles luftfartssikkerhedsforskrifter

  Det sæt af love og bestemmelser, der finder anvendelse inden for den civile luftfart på regionalt, nationalt, europæisk og internationalt plan. Forstå de regler, der skal beskytte borgerne til enhver tid inden for civil luftfart samt sikre, at operatører, borgere og organisationer overholder disse regler.

Færdigheder

 • Anvende tekniske kommunikationsfærdigheder

  Forklare de tekniske detaljer for ikke-tekniske kunder, interessenter eller andre interesserede parter på en klar og koncis måde.

 • Koordinere tekniske standarder for global interoperabilitet

  Sikre samarbejde mellem forskellige interessenter for at opnå standardisering af de tekniske og operationelle aspekter af overvågningssystemer.

 • Betjene radioudstyr

  Opsætte og betjene radioenheder og tilbehør som f.eks. udsendelseskonsoller, forstærkere og mikrofoner. Forstå radiooperatørens sprog og, når det er nødvendigt, give instruktion i korrekt håndtering af radioudstyr.

 • Arbejde i et luftfartsteam

  Arbejde trygt i en gruppe inden for almen lufttrafik, hvor hver enkelt person opererer inden for sit eget ansvarsområde for at nå et fælles mål, såsom god forbrugerinteraktion, luftfartssikkerhed og vedligeholdelse af luftfartøjer.

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

 • Udføre risikoanalyser

  Identificere og vurdere faktorer, der kan bringe et projekts succes i fare eller true organisationens funktion. Gennemføre procedurer for at undgå eller minimere deres virkninger.

 • Administrere luftfartsplanlægning

  Udvikle og udføre beredskabsplaner; vurdere ændringer i luftfartsplanlægning.

 • Bruge forskellige kommunikationskanaler

  Gøre brug af forskellige typer kommunikationskanaler såsom mundtlig, håndskreven, digital og telefonisk kommunikation med det formål at opbygge og udveksle idéer eller oplysninger.

 • Overvåge infrastruktur til luftfartsovervågning

  Overvåge og vedligeholde det overvågningsudstyr og den infrastruktur, der anvendes i lufthavne. Sikre, at denne infrastruktur forbliver fuldt funktionsdygtig.

 • Administrere data

  Administrere alle typer dataressourcer gennem deres livscyklus ved at foretage dataprofilering, parsing, standardisering, identitetsopløsning, rensning, udvidelse og revision. Sikre, at dataene er egnede til formålet, ved hjælp af specialiserede IKT-værktøjer til at opfylde datakvalitetskriterierne.

 • Koordinere fordelingen af Mode S-radarer til Interrogator Codes

  Sikre korrekt og sikker drift af Mode S-sekundære overvågningsradarer. Sikre, at de er konfigureret med en interrogatorkode (IC), der er tildelt specifikt til hver radar.

Source: Sisyphus ODB