Profession ansvarlig for styring af luftrum

Ansvarlige for styring af luftrum kontrollerer aktiviteter, der sigter mod at udvikle det europæiske luftrum til et kontinuum, der er fleksibelt og reaktivt over for ændringer i brugernes behov i luftrummet. De har til formål at optimere netkapaciteten og forbedre resultaterne.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Flytrafikledelse

  Indgående forståelse af de vigtigste aktiviteter inden for flytrafikledelse, såsom flyvekontrol, lufttrafikregulering og luftfartsinformationstjenester.

 • Flyvekontrolsystemer i luftfartøjer

  Kende indstillingen af, egenskaberne ved og driften af flyvekontrolsystemer i luftfartøjer. Administrere flyvestyreflader, cockpitstyringssystemer, forbindelser og driftsmekanismer, der er nødvendige for styring af et luftfartøjs flyveretning. Betjene luftfartøjets motorbetjeningsorganer med henblik på at ændre dets hastighed.

 • Astronomisk navigation

  Forstå teknikken forbundet med astronomisk navigation og positionsbestemmelse ved brug af specialiseret måleudstyr.

 • Luftfartslov

  Kende lovgivning og bestemmelser for lufttransport. På grund af luftfartens karakter overlapper kendskabet til lovgivningen om lufttransport delvist kendskabet til international lovgivning.

 • Elektronisk kommunikation

  Datakommunikation ved hjælp af digitale hjælpemidler såsom computer, telefon eller e-mail.

 • Flyvekontrolaktiviteter

  Have en forståelse af de opgaver, der udføres af flyveledere, herunder interaktion og effektiv kommunikation mellem luftfartøjet og flyveledere, opfølgende aktiviteter og sikring af problemfri drift på flyvninger.

Færdigheder

 • Udføre navigationsberegninger

  Løse matematiske problemer for at opnå sikker navigation.

 • Have visuel forståelse

  Fortolke diagrammer, kort, grafik og andre billedpræsentationer, der anvendes i stedet for tekst på skrift. Den anvendte grafik varierer fra proces til proces; derfor skal fagpersonen have tilstrækkeligt kendskab til området til at følge og bruge de præsenterede oplysninger.

 • Betjene radarudstyr

  Betjene radarskærme og andet radarudstyr, sikre at fly flyver i sikker afstand til hinanden.

 • Være bevidst om rummet omkring sig

  Være bevidst om din position og rummet omkring dig. Forstå forbindelsen mellem ting omkring dig, når der skiftes position.

 • Tænke analytisk

  Fremlægge tanker og overvejelser med henblik på at identificere styrker og svagheder ved alternative løsninger, konklusioner eller problemer.

 • Arbejde i et luftfartsteam

  Arbejde trygt i en gruppe inden for almen lufttrafik, hvor hver enkelt person opererer inden for sit eget ansvarsområde for at nå et fælles mål, såsom god forbrugerinteraktion, luftfartssikkerhed og vedligeholdelse af luftfartøjer.

 • Bruge geografiske informationssystemer

  Arbejde med computerdatasystemer såsom geografiske informationssystemer (GIS).

 • Anvende konceptet fleksibel anvendelse af luftrummet

  Overvåge den effektive gennemførelse af konceptet fleksibel anvendelse af luftrummet på forskellige niveauer.

 • Administrere aspekter af luftrumsstyring

  Administrere alle aspekter af luftrumsstyring i alle luftrumsklasser.

 • Overvåge luftrumsplanlægning

  Behandle data om luftrummer for at overvåge og forbedre luftrumsplanlægningen; forbedre flyvningernes effektivitet og mindske driftsomkostningerne.

 • Bruge forskellige kommunikationskanaler

  Gøre brug af forskellige typer kommunikationskanaler såsom mundtlig, håndskreven, digital og telefonisk kommunikation med det formål at opbygge og udveksle idéer eller oplysninger.

Source: Sisyphus ODB