Profession ansvarlig leder inden for it-sikkerhed og ansvarlighed for lotteri- og spillevirksomheder

Ansvarlige ledere inden for it-sikkerhed og ansvarlighed for lotteri- og spillevirksomheder overvåger overholdelsen af reglerne for spilleaktiviteter og for informationssikkerhed for at sikre sikker anvendelse af al informationsteknologi i forbindelse med spil.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Virksomhedspolitikker

  Regelsæt, der gælder for et selskabs aktiviteter.

 • Ansvarligt spil

  Korrekt adfærd i forbindelse med deltagelse i hasardspil som f.eks. at være opmærksom på andres reaktioner, og hvorfor folk handler og reagerer, som de gør.

 • Strategi for informationssikkerhed

  Den plan, der er defineret af en virksomhed, som fastlægger målene for informationssikkerhed og foranstaltninger til afbødning af risici, fastlægger kontrolmål, opstiller parametre og benchmarks, samtidig med at de overholder de retlige, interne og kontraktmæssige krav.

 • Juridiske standarder for spillevirksomhed

  Lovkrav, regler og begrænsninger i forbindelse med spil og væddemål.

Færdigheder

 • Følge en adfærdskodeks for spil

  Følge de bestemmelser og etiske regler, der anvendes i spil, væddemål og hasardspil. Have øje for, at spillerne er underholdt.

 • Lede et team

  Lede, føre tilsyn med og motivere en gruppe mennesker med henblik på at opfylde de forventede resultater inden for en given tidsfrist og med de forventede ressourcer.

 • Sørge for, at politikker efterleves

  Sikre overholdelse af lovgivning og virksomhedsprocedurer med hensyn til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og i offentlige rum til enhver tid. Sikre bevidsthed om og overholdelse af alle virksomhedens politikker vedrørende sundhed og sikkerhed og lige muligheder på arbejdspladsen. Udføre andre opgaver, som med rimelighed kan forlanges.

 • Implementere IKT-risikostyring

  Udvikle og gennemføre procedurer til at identificere, vurdere, behandle og afbøde IKT-risici, såsom hacking eller datalækager, i overensstemmelse med virksomhedens risikostrategi, -procedurer og -politikker. Analysere og styre sikkerhedsrisici og -hændelser. Anbefale foranstaltninger til forbedring af den digitale sikkerhedsstrategi.

 • Anvende konfliktstyring

  Tage ansvar for håndteringen af alle klager og tvister og udvise empati og forståelse for at nå frem til en løsning. Være fuldt opmærksom på alle protokoller og procedurer for socialt ansvar og være i stand til at håndtere en situation med problemer med spil på en professionel måde med modenhed og empati.

 • Behandle klager fra kunder

  Administrere klager og negativ feedback fra kunder for at tage hånd om problemer og i givet fald hurtigt afhjælpe situationen, så kunden bliver tilfreds.

 • Håndtere klager over spil

  Behandle klager vedrørende spil.

 • Forvalte drift af spil

  Forvalte alle aspekter af hasardspil, væddemål eller lotterier. Levere effektive og virkningsfulde resultater. Gennemføre en effektiv turnus og forvalte personalet for de produkter, der er til rådighed. Søge og udvikle viden om branchen, søge muligheder, profitoptimering, margin og omsætning på alle områder af virksomheden og fremsætte passende forretningsanbefalinger til gennemførelse. Anvende effektiv forandringsledelse for effektivt at forbedre virksomhedernes resultater.

Source: Sisyphus ODB