Profession attaché

Attachéer fører tilsyn med bestemte sektioner i en ambassade, såsom økonomi, forsvar eller politiske anliggender. De varetager rådgivende funktioner for ambassadøren og varetager diplomatiske funktioner inden for deres sektion eller ressortområde. De udvikler politikker og gennemførelsesmetoder og fører tilsyn med ambassadens personale.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Udenrigsanliggender

  Driften af en afdeling for udenrigsanliggender i en offentlig forvaltning eller offentlig organisation og dens bestemmelser.

 • Diplomatiske principper

  Praksis med at fremme aftaler eller internationale traktater med andre lande ved at føre forhandlinger og forsøge at beskytte hjemlandets interesser samt fremme kompromiser.

 • Udvikling af udenrigspolitik

  Udviklingsprocesser inden for udenrigspolitik, f.eks. relevante forskningsmetoder, relevant lovgivning og udenrigsoperationer.

 • Gennemførelse af regeringens politikker

  Procedurerne for anvendelse af regeringspolitik på alle niveauer i den offentlige forvaltning.

Færdigheder

 • Observere ny udvikling i andre lande

  Observere den politiske, økonomiske og samfundsmæssige udvikling i det pågældende land, indsamle og rapportere relevante oplysninger til den relevante institution.

 • Udvikle et fagligt netværk

  Nå ud til og mødes med folk i en professionel kontekst. Finde et fælles grundlag og bruge dine kontakter til gavn for begge parter. Holde styr på folk i dit eget professionelle netværk og holde dig opdateret om deres aktiviteter.

 • Have forbindelse til lokale repræsentanter

  Opretholde gode forbindelser med repræsentanter for det lokale videnskabelige, økonomiske og civile samfund.

 • Repræsentere nationale interesser

  Repræsentere den nationale regerings og erhvervs interesser inden for forskellige områder, såsom handel, menneskerettigheder, udviklingsbistand, miljøspørgsmål og andre aspekter af politisk, økonomisk eller videnskabeligt samarbejde.

 • Udvise kulturel forståelse

  Udvise følsomhed over for kulturelle forskelle ved at træffe foranstaltninger, der fremmer et positivt samspil mellem internationale organisationer, grupper eller enkeltpersoner fra forskellige kulturer, og ved at fremme integrationen i et samfund.

 • Forvalte administrative systemer

  Sikre, at de administrative systemer, processer og databaser er effektive og velforvaltede og giver et solidt grundlag for samarbejde med den administrative medarbejder/personalet/fagfolkene.

 • Sørge for, at politikker efterleves

  Sikre overholdelse af lovgivning og virksomhedsprocedurer med hensyn til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og i offentlige rum til enhver tid. Sikre bevidsthed om og overholdelse af alle virksomhedens politikker vedrørende sundhed og sikkerhed og lige muligheder på arbejdspladsen. Udføre andre opgaver, som med rimelighed kan forlanges.

 • Analysere udenrigspolitikker

  Analysere de eksisterende politikker for håndtering af udenrigsanliggender i en regering eller en offentlig organisation med henblik på at evaluere dem og søge efter forbedringer.

 • Rådgive om risikostyring

  Rådgive om risikostyringspolitikker og forebyggelsesstrategier og deres gennemførelse, og være bevidst om de forskellige former for risici, der knytter sig til en bestemt organisation.

 • Besvare forespørgsler

  Besvare forespørgsler og anmodninger om oplysninger fra andre organisationer og borgere.

 • Rådgive om udenrigspolitik

  Rådgive regeringer eller andre offentlige organisationer om udviklingen og gennemførelsen af udenrigspolitik.

Source: Sisyphus ODB