Profession bagageportør

Bagageportører modtager og returnerer rejsendes bagage i lufthavnsterminaler. De udfærdiger og vedhæfter bagagekvitteringer, læsser bagage på vogne eller transportbånd og kan returnere bagage til ejerne mod bagagekvitteringen.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Færdigheder

 • Håndtere stress

  Bevare en afbalanceret mental tilstand og en effektiv ydeevne under pres eller ugunstige omstændigheder.

 • Overvåge kundesikkerhed på forpladsen

  Overvåge passagerernes sikkerhed på forpladsen og i rampeområdet under ombordstigning og afstigning samt yde assistance til passagerer.

 • Identificere farer for lufthavnssikkerheden

  Spotte trusler relateret til sikkerheden i lufthavnen og anvendelse af procedurer til at modvirke dem på en hurtig, sikker og effektiv måde.

 • Overføre bagage

  Overføre fragt og bagage til andre udgange, andre flyselskaber og passagerer på en rettidig og sikker måde.

 • Følge en etisk adfærdskodeks inden for transportydelser

  Udføre transporttjenester i henhold til accepterede principper om, hvad der er rigtigt og forkert. Hertil hører principperne om retfærdighed, gennemsigtighed og upartiskhed.

 • Betjene gaffeltruck

  Køre en gaffeltruck, et køretøj med en gaffelanordning foran til at løfte og bære tunge læs.

 • Følge lufthavnssikkerhedsprocedurer

  Overholde procedurer, politikker og lovgivning vedrørende lufthavnssikkerhed for at sikre et sikkert arbejdsmiljø for alle arbejdstagere og sikre passagerernes sikkerhed.

 • Overholde tidsfrister

  Sikre, at de operative processer afsluttes på et tidligere aftalt tidspunkt.

 • Sikre den offentlige sikkerhed

  Implementere de relevante procedurer og strategier og gøre brug af korrekt udstyr til fremme af lokale eller nationale sikkerhedstjenester til beskyttelse af data, personer, institutioner og ejendom.

 • Opretholde modvægt inden for transportmiddel

  Opretholde balance og massedistribution inden i transportmidlet (skib, fly, tog, vejkøretøjer osv.). Sikre, at passager- og godsdistribution ikke hindrer transportformens mobilitet.

 • Løfte tunge genstande

  Løfte tunge genstande og anvende ergonomiske løfteteknikker for at undgå at skade kroppen.

 • Arbejde i et logistikteam

  Kunne arbejde sikkert i et logistikteam, hvor alle medlemmer af teamet varetager en rolle, der skal øge gruppens effektivitet.

 • Opsætte ramper i lufthavne

  Opsætte ramper i lufthavne og hjælpe med aktiviteter vedrørende opbevaring af bagage og udstyr på fly.

 • Anvende virksomhedspolitikker

  Anvende de principper og regler, der gælder for en organisations aktiviteter og processer.

 • Sørge for effektiv bagagehåndtering

  Opnå en effektiv håndtering af bagage ved hjælp af den korteste mængde tid, indsats og mulige omkostninger.

Source: Sisyphus ODB